menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-forskning-i-kunsthistorie-2020/

Projektstøtte til forskning i kunsthistorie 2020

Projektstøtte til forskning i kunsthistorie 2020

Area
Art research
Place of research
Denmark
Amount
Up to DKK 1 million per grant
Recurring call
Expected November 2020
Call opens
October
21
2019
Deadline
January
15
2020, 2pm (CET)
How to apply Apply
Call opens
21 Oct 2019
Deadline
15 Jan 2020, 2pm (CET)
How to apply
Amount
Up to DKK 1 million per grant
Announcement of results:
End March 2020
Apply

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til den kunsthistoriske forskning i Danmark ved at give talentfulde forskere mulighed for at gennemføre forskningsprojekter på højt akademisk niveau.

Novo Nordisk Fonden støtter projekter inden for kunsthistorisk forskning af 1-3 års varighed.

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med kunsthistorisk forskning og være tilknyttet et universitet, museum eller anden dansk vidensinstitution (administrerende værtsinstitution).

Der skal være en tydelig og betydelig forskningsaktivitet i projektet, og projektet skal være gennemførligt ved værtsinstitutionen i bevillingsperioden.

Der kan også søges om støtte til publikation af større, internationale, engelsksprogede udgivelser via den danske værtsinstitution.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Forskningsfelt

Forskningsprojekter kan beskæftige sig med alle kunsthistoriens tidsaldre fra forhistorisk tid og frem til i dag i en dansk eller international kontekst.

Projekter inden for arkitektur og design kan komme i betragtning, hvis ansøger tilstrækkeligt argumenterer for projektets billedkunstneriske relevans.

Projekter inden for konservering og arkæologi støttes ikke.

Støtte

Der er i alt DKK 3 millioner til uddeling til 1-, 2- og 3-årige forskningsprojekter på mellem DKK 100.000 – 1.000.000 per bevilling. Der kan max. ansøges om DKK 500.000 per budgetår, dog max. DKK 1.000.000 i alt.

Ansøgninger om støttebeløb under DKK 100.000 behandles ikke.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 21. oktober 2019. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.