menu

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling

Application opens
Deadline
February
07
2019
March
13
2019, 2pm (CET)
Award amount:
Up to DKK 25 mio. available for granting
Announcement of results:
June 2019

Opslaget gælder for forår 2019 og vil blive opdateret, før ansøgningsrunden åbner. Ansøgningsvejledning vil være tilgængelig fra 7. februar 2019.  

Igen i efteråret 2019 kan man søge om støtte til små og store projekter inden for naturvidenskabelige uddannelse og formidling. 

PROJEKTSTØTTE TIL NATURVIDENSKABELIG UDDANNELSE OG FORMIDLING 

FORMÅL 

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt. 

FORUDSÆTNINGER 

Ansøger skal beskæftige sig med naturvidenskabelig uddannelse og/eller naturvidenskabelig formidling i det danske rigsfællesskab. 

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, foreninger eller kommuner i Danmark (værtsinstitution).  

Eventuelle medansøgere og samarbejdspartnere skal være angivet i ansøgningen (se ansøgningsvejledningen). 

PROJEKTFELT 

Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning og formidling af naturvidenskab. 

Uddannelsesprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark. Eksempelvis kan der søges om støtte til udvikling og implementering af metoder, materialer og ressourcer til STEM-undervisning eller til sciencekonkurrencer, talenttilbud og kompetenceløft af lærere. 

Formidlingsprojekter kan være rettet mod børn, unge og/eller mod den brede befolkning. Der kan fx søges om støtte til naturvidenskabelige aktivitetscentre, sommerskoler, videnskabsformidling og offentlig debat. 

STØTTE 

Der er i alt op til DKK 25 mio. til uddeling i foråret 2019 til projektbevillinger på DKK 100.000-3.000.000 på op til 5 års varighed. 

Ansøgninger, som falder uden for denne ramme, vil ikke blive behandlet.  

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere. 

Man kan kun være hovedansøger eller medansøger på én ansøgning i denne ansøgningsrunde.  

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter i projektet: 

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse.  
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af lærerkræfter til udvikling og/eller deltagelse i projekter. 
 • Driftsudgifter. Det vil sige direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr. 
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, bøger, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet. 
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på værtsinstitutionen. 
 • Evaluering i forbindelse med udviklingsprojektet. 

Støtte gives ikke til: 

 • Kommercielle formål 
 • Bygninger 
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse). 

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette altid fremgå af budgettet. 

ANSØGNINGSPROCES 

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem (NORMA), som vil være tilgængeligt fra 7. februar 2019. Ansøgningssystemet er på engelsk, men ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.  

Ansøgningsvejledning med detaljeret information vil blive tilgængelig fra 7. februar 2019. Det er vigtigt, at ansøgere læser denne vejledning i sin helhed, da den indeholder detaljeret information om ansøgningsprocessen. 

EVALUERINGSKRITERIER 

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling ud fra følgende kriterier: 

 • Ansøgers og ansøgerinstitutionens kapacitet og kvalifikationer 
 • Projektets faglige kvalitet og originalitet samt projektdesign/metode 
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt 
 • Projektets gennemførlighed 
 • Potentiel impact, skalerbarhed og muligheder for videndeling og national udbredelse 
 • Tilsagn fra andre bidragsydere, hvor det er relevant for ansøgningen 
 • Medansøgeres/samarbejdspartneres kapacitet og kvalifikationer, hvor det er relevant for ansøgningen. 

YDERLIGERE INFORMATION 

Novo Nordisk Fonden afholder informationsmøder på følgende datoer:

D. 1. februar 2019, 15.00-16.30:
VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 Århus, Auditorium C1.42
Tilmeld dig her

D. 4. februar 2019, 16.00-17.30:
Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Auditorium
Tilmeld dig her

D. 6. februar 2019, 16.00-17.30:
SDU, Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense C
Tilmeld dig her

 

Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling
Hanne Hautop, Desiré Christoffersen, Anja Cetti Andersen, Jan Alexis Nielsen, Jan Sølberg, Thomas Dyreborg Andersen, Hanne Serine Finstad, Sonja Merethe Mork
Contact
Rikke Ilona Ustrup
Administrator
+45 7730 1586

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close