menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-naturvidenskabelig-uddannelse-og-uformelle-laeringsmiljoeer-efteraar-2020/

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer – Efterår 2020

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer – Efterår 2020

Area
Education and Outreach
Place of research
Denmark
Amount
Up to DKK 6 Million per grant
Call opens
June
18
2020
Deadline
September
15
2020, 2pm
How to apply Apply
Call opens
18 Jun 2020
Deadline
15 Sep 2020, 2pm
How to apply
Amount
Up to DKK 6 Million per grant
Announcement of results:
December 2020
Apply

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Projektindhold

Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og oplevelser med naturvidenskab og teknologi i fritiden.

Uddannelsesprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Eksempelvis kan der søges om støtte til:
• Udvikling og implementering af metoder, materialer og ressourcer til STEM-undervisning og science-pædagogik
• Sciencekonkurrencer, talenttilbud samt aktiviteter, der er målrettet specifikke børne- og elevgrupper
• Udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere og pædagoger. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det ansøgte udviklingsprojekt.

Ved forskningsprojekter og forskningsstipendier inden for naturfagsdidaktik skal forskningen være forankret på et universitet eller en professionshøjskole i Danmark.

Fritidsprojekter kan være rettet mod børn, unge, familier og/eller den brede befolkning. Der kan fx søges om støtte til naturvidenskabelige aktivitetscentre, museer, fritidstilbud eller sommerskoler.

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med naturvidenskabelig uddannelse og/eller naturvidenskabelig formidling i det danske rigsfællesskab.

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, foreninger eller kommuner i Danmark (den administrerende institution).

Private virksomheder kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte.

Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i de fire opslag inden for uddannelse og formidling i 2020. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere.

Ansøgninger, der falder inden for de tre opslag Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer i forår 2020, Projektstøtte til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi samt Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi, vil ikke blive behandlet i dette opslag.

Læs mere om ansøgeres forudsætninger i ansøgningsvejledningen.

For at komme i betragtning til et forskningsprojekt eller forskningsstipendium skal ansøger have erhvervet en ph.d.-grad eller lignende kvalifikationer og have tilsagn om husning fra en administrerende institution. Ansøgere til et forskningsstipendium kan ikke samtidig være ansvarlig for et større forskningsprojekt.

Støtte

Der er i alt op til DKK 50 mio. til uddeling i efteråret 2020 til projektbevillinger på DKK 3.000.000 – 6.000.000 af op til 6 års varighed.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Støtte gives ikke til:
• Kommercielle formål
• Bygninger
• Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse).

Læs i ansøgningsvejledningen, hvilke projektudgifter, der kan søges om støtte til.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen. Find link til vejledningen i boksen ’How to apply’ øverst på siden eller klik her.

Ved forskningsprojekter og forskningsstipendier skal tilsagn om husning uploades til ansøgningen. I tilsagnet skal den administrerende institution bekræfte, at ansøger vil være ansat i bevillingsperioden.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling ud fra følgende kriterier:
• Projektets overensstemmelse med opslagets formål
• Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
• Projektets faglige kvalitet
• Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer
• Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
• Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling
• Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet
• Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse
• Hvor relevant: Forskningshøjde og forskningsmiljø.

Vejledning

Læs mere om opslaget og ansøgningsprocessen i vejledningen.

Se også videovejledning her.