menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-naturvidenskabelig-uddannelse-og-uformelle-laeringsmiljoeer-efteraar-2021/

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer – Efterår 2021

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer – Efterår 2021

Area
Education and Outreach
Place of research
Denmark
Amount
Up to DKK 6 Million per grant
Call opens
June
16
2021
Deadline
September
15
2021, 2PM (CET)
How to apply Apply
Call opens
16 Jun 2021
Deadline
15 Sep 2021, 2PM (CET)
How to apply
Amount
Up to DKK 6 Million per grant
Announcement of results:
December 2021
Apply

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Projektindhold

Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og oplevelser med naturvidenskab og teknologi i fritiden.

Uddannelsesprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Eksempelvis kan der søges om støtte til:

 • Udvikling og implementering af metoder, materialer og ressourcer til STEM-undervisning og science-pædagogik
 • Sciencekonkurrencer, talenttilbud samt aktiviteter, der er målrettet specifikke børne- og elevgrupper
 • Udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere og pædagoger. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det ansøgte udviklingsprojekt.

Ved forskningsprojekter og forskningsstipendier inden for naturfagsdidaktik skal forskningen være forankret på et universitet eller en professionshøjskole i Danmark.

Fritidsprojekter kan være rettet mod børn, unge, familier og/eller den brede befolkning. Der kan fx søges om støtte til naturvidenskabelige aktivitetscentre, museer, fritidstilbud eller sommerskoler.

Projektets aktiviteter skal rette sig mod målgrupper i det danske rigsfællesskab.

Forudsætninger

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved projektets administrerende institution. Projektets administrerende institution skal være en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, kommuner, forskningsinstitutioner, museer eller foreninger i det danske rigsfællesskab.

Private virksomheder kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte. I det tilfælde er virksomheden selv administrerende institution.

Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i de fire opslag inden for uddannelse og formidling i 2021. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere.

Ansøgninger, der falder inden for de tre opslag Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer Forår 2021, Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi – 2021 samt Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser, vil ikke blive behandlet i dette opslag.

Læs mere om ansøgeres forudsætninger i ansøgningsvejledningen.

For at komme i betragtning til et forskningsprojekt eller forskningsstipendium skal ansøger have erhvervet en ph.d.-grad eller lignende kvalifikationer og have tilsagn om husning fra en administrerende institution. Ansøgere til et forskningsstipendium kan ikke samtidig være ansvarlig for et større forskningsprojekt.

Støtte

Der er i alt op til DKK 45 mio. til uddeling i efteråret 2021 til projektbevillinger på DKK 2.000.000–6.000.000 af op til 6 års varighed.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse).

Læs i ansøgningsvejledningen, hvilke projektudgifter, der kan søges om støtte til.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ved forskningsprojekter og forskningsstipendier skal tilsagn om husning uploades til ansøgningen. I tilsagnet skal den administrerende institution bekræfte, at ansøger vil være ansat i bevillingsperioden.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Projektets faglige kvalitet
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse
 • Hvor relevant: Forskningshøjde og forskningsmiljø.

Vejledning

Vejledning med yderligere information om opslag og ansøgningsproces kan tilgås her. PowerPoint-slides fra informationsmødet den 16. juni 2021 kan findes her.