menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/projektstoette-til-nytaenkende-kommunikation-og-debat-om-naturvidenskab-og-teknologi-2021/

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi – 2021

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi – 2021

Area
Education and Outreach
Place of research
Denmark
Amount
Up to DKK 6 Million per grant
Recurring call
Juni 2022
Call opens
June
16
2021
Deadline
September
15
2021, 2PM (CET)
How to apply Apply
Call opens
16 Jun 2021
Deadline
15 Sep 2021, 2PM (CET)
How to apply
Amount
Up to DKK 6 Million per grant
Announcement of results:
December 2021
Apply

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt. 

Med dette opslag ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til engagement og interesse i naturvidenskab og teknologi samt facilitere en kvalificeret offentlig debat om naturvidenskabelige emner. 

Projektindhold

Der kan søges støtte til projekter, der på kreativ og engagerende vis kommunikerer naturvidenskab og teknologi til ikke-videnskabelige målgrupper. 

Projekter kan anvende nytænkende kommunikation, events og samarbejder, der 

 • bidrager til inspiration og engagement inden for naturvidenskabelige emner
 • skaber opmærksomhed om samfundsrelevante problemstillinger inden for naturvidenskabelig forskning, sundhed, teknologiudvikling, energiproduktion, klima og bæredygtighed
 • faciliterer offentlig, faktabaseret og kritisk debat om naturvidenskab og teknologi 
 • øger udbredelsen af pålidelige kilder til naturvidenskabelig viden og modvirker misinformation

Målgrupper kan være børn, unge og/eller den brede befolkning. Alle medietyper og virkemidler kan anvendes og skal primært stilles til rådighed for målgrupper uden for uddannelsessystemet. Der kan fx søges om støtte til videnskabsjournalistik, TV- og dokumentarproduktioner, podcasts, animationsvideoer, kommunikation via sociale medier, foredrag, makerlabs, workshops, værkstedsaktiviteter, teater, festivaler eller debatarrangementer. 

Det er vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem valg af medie(r) i forhold til projektets formål og målgruppe(r). 

Projektets aktiviteter skal rette sig mod målgrupper i det danske rigsfællesskab. 

Forudsætninger

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved projektets administrerende institution. Projektets administrerende institution skal være en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, kommuner, forskningsinstitutioner, museer eller foreninger i det danske rigsfællesskab. 

Private virksomheder og producenter kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte. I det tilfælde er virksomheden selv administrerende institution. 

Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i de fire opslag inden for uddannelse og formidling i 2021. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere.  

Ansøgninger, der falder inden for opslaget Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer i forår og efterår 2021 samt Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser vil ikke blive behandlet i dette opslag.  

Læs mere om generelle regler for ansøgninger i ansøgningsvejledningen. 

Støtte

Der er i alt op til DKK 25 mio. til uddeling til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 af op til 6 års varighed. 

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere. 

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Læs i ansøgningsvejledningen, hvilke projektudgifter, der kan søges om støtte til.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen. 

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Nytænkende kommunikation og debat ud fra følgende kriterier: 

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Projektets faglige kvalitet
 • Originalitet, relevans og vigtighed af det foreslåede projekt
 • Skalerbarhed og muligheder for national udbredelse
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Balance mellem mål,metode, målgruppeog ressourcer 
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form afvidensopsamling
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet

Vejledning

Vejledning med yderligere information om opslag og ansøgningsproces kan tilgås her. PowerPoint-slides fra informationsmødet den 16. juni 2021 kan findes her.