menu

STENO Collaborative Grants

Application opens
Deadline
August
07
2018
September
12
2018, 2pm (CET)
Award amount:
Up to DKK 25 mio. per grant available for granting
Announcement of results:
Primo december 2018

Formål

Steno Collaborative Grants har til formål at styrke det kliniske forskningssamarbejde mellem forskningsmiljøer på de etablerede Steno Diabetes Centre og forskningsmiljøer udenfor centrene.

Målsætningen er at støtte følgende felter inden for diabetesforskningen:

  • Klinisk forskning i bredeste forstand inkl. translationel forskning, epidemiology og big data forskning
  • Forskning indenfor Steno Diabetes Centrenes særkender, herunder digital sundhed og diabetes, sammenhæng i patient forløb, type-2 diabetes samt sundhedsfremme og uddannelse.

Forudsætninger

Der skal være tale om et samarbejdsprojekt med en PI samt én til fire co-PI’s. PI skal være ansat ved et etableret Steno Center eller en Steno Partner institution.

Projektgruppen skal sammensættes således, at mindst én deltager er ansat ved et etableret Steno Center, og mindst en deltager er ansat ved en institution forskellig herfra.

Graden af samarbejde og opnåelse af synergi mellem de deltagende parter i projekterne er vigtig for at sikre udbredelse af ny viden og erfaringsudveksling på tværs af forskningsinstitutionerne.

Yderligere forudsætninger er beskrevet i ”Steno Collaborative Grants 2018, Information and Guidelines for Applicants”.

Støtte

Der kan ansøges om støtte på mellem DKK 100.000 og DKK 25 mio. per projekt for en projektperiode på op til fire år.

Der kan bl.a. søges om støtte til dækning af udgifter til materialer, mindre apparatur, rejseudgifter, publikationer og løn til videnskabelig og teknisk medhjælp. For PI’s kan der søges midler til aflønning af en afløser til helt eller delvist at varetage ansøgers kliniske funktioner.

Ansøgningsproces

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens elektroniske ansøgningssystem, som kan tilgås via hjemmesiden fra 7. august 2018. Linket vil fremgå af denne side, når ansøgningssystemet er åbent.

Det endelige opslag med detaljeret information fremgår af vejledningen ”Steno Collaborative Grants 2018, Information and Guidelines for Applicants”, som bør læses grundigt.

Ansøgningerne bliver behandlet af Novo Nordisk Fondens komite for Steno Research Collaboration.

Komite for Steno Research Collaboration
Contact
Kirsten Klüver
Senior Administrator
+45 3527 6674

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close