menu
https://novonordiskfonden.dk/da/hjoernestene/

Hjørnestenene

Hjørnestenene

Indholdsfortegnelse

Når Novo Nordisk Fonden uddeler støtte, sker det med udgangspunkt i tre grundfæstede værdier – tre hjørnestene:

Engagement

Vi ønsker at være med til at udøve et betydende bidrag til forskning, uddannelse, behandling, innovation, sociale og humanitære formål. Vi er drevet af at gøre bedst mulig gavn, og vi er parate til at gå både traditionelle og nye veje for at opnå dette. I en omskiftelig verden er vi parate til at udfordre og blive udfordret. I vores uddelinger stræber vi efter at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd, og vi tror på, at viden og forskning gavner samfundets udvikling.

Kvalitet

Uanset hvad vi støtter, er det et bærende princip for alt, hvad vi gør, at vi skal agere professionelt og opnå den højest mulige kvalitet. Det betyder, at vi også er parate til at tage risici og støtte de mest lovende projekter for at skabe grobund for nybrud. I vores uddelinger rådfører vi os med eksperter, så de projekter, som vi støtter, er af høj international kvalitet med det sigte at frembringe ny og dybtgående viden og innovation.

Respekt

Vi har respekt for andres iderigdom, og har forståelse for den tid, det tager at nå frem til skelsættende resultater til gavn for vores samfund. Vi er parate til at lytte til andres synspunkter og råd, lige som vi også er indstillede på at bruge den fornødne tid til at forklare om baggrunden for vores prioriteringer og beslutninger. Vi respekterer forsknings- og publikationsfriheden, og vi kræver ikke modydelser eller rettigheder af det udkomme, der er resultatet af vores støtte. I vores uddelinger har vi tillid til forskerne og deres stræben efter, at forskningens resultater kan komme så mange som muligt til gode.