menu
https://novonordiskfonden.dk/da/indstillingsskema/indstillingsskema-natur-og-teknologilaererpris-2022/

INDSTILLINGSSKEMA

INDSTILLINGSSKEMA

NATUR- OG TEKNOLOGILÆRERPRIS 2022

Prisen uddeles til en grundskolelærer i natur- og teknologi eller til et team på op til tre lærere efter indstilling fra skolelederen eller skolebestyrelsen. Elever, forældre og kolleger, der er tilknyttet skolen kan komme med forslag til indstillinger, men selve indstillingen skal foregå via skolelederen eller skolebestyrelsen. Den indstillede lærer skal være indforstået med at blive indstillet.

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 26. november 2021 kl. 12.00.

Kandidater til prisen indstilles ved at udfylde skemaet nedenfor. Ud for evalueringskriterierne kan anføres en begrundelse, gerne med eksempler (max 1000 anslag pr. felt). Bemærk, at ikke alle kriterier behøver at være mødt, for at en indstillet lærer kan tages i betragtning. Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2022.

Prisen uddeles ved en reception på Big Bang konferencen den 6. april 2022, hvor prismodtagere opfordres til at deltage i en paneldebat med andre prismodtagere. Læs mere om prisen og se tidligere modtagere her.