menu
https://novonordiskfonden.dk/da/indstillingsskema/indstillingsskema-naturtematisk-paedagogpris-2020/

INDSTILLINGSSKEMA – NATURTEMATISK PÆDAGOGPRIS 2020

INDSTILLINGSSKEMA – NATURTEMATISK PÆDAGOGPRIS 2020

Prisen uddeles til en pædagog eller et team på op til tre pædagoger efter indstilling fra institutions- eller områdeleder. Børn, forældre og kolleger, der er tilknyttet daginstitutionen kan komme med forslag til indstillinger, men selve indstillingen skal foregå via institutionslederen. Indstillede pædagoger skal være indforståede med at blive indstillet.

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 6. december 2019 kl. 12.00.

Prisen uddeles på prismodtagers daginstitution. Læs mere om prisen og se tidligere modtagere her.

Udfyld indstillingsskemaet ved at klikke på linket nedenfor. Ud for evalueringskriterierne kan anføres en begrundelse, gerne med eksempler (max 1000 anslag pr. felt). Bemærk, at ikke alle kriterier behøver at være mødt, for at en indstillet pædagog kan tages i betragtning.

Klik her for at udfylde indstilling