menu
https://novonordiskfonden.dk/da/indstillingsskema/indstillingsskema-naturvidenskabelig-gymnasielaererpris-2020/

INDSTILLINGSSKEMA – NATURVIDENSKABELIG GYMNASIELÆRERPRIS 2020

INDSTILLINGSSKEMA – NATURVIDENSKABELIG GYMNASIELÆRERPRIS 2020

Prisen uddeles til en gymnasielærer (stx, htx eller hf) i fagene fysik, kemi, biologi, naturgeografi, bioteknologi, geovidenskab, astronomi, teknologi, teknikfag og/eller matematik eller til et team på op til tre lærere efter indstilling fra gymnasielærerens rektor. Elever, forældre og kolleger, der er tilknyttet ungdomsinstitutionen kan komme med forslag, men indstillingen skal foregå via rektor. Den indstillede gymnasielærer skal være indforstået med at blive indstillet.

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 6. december 2019 kl. 12.00.

Prisen uddeles ved en reception på Big Bang konferencen den 18. marts 2020, og prismodtagere opfordres til at deltage i paneldebat med andre prismodtagere. Læs mere om prisen og se tidligere modtagere her.

Udfyld indstillingsskemaet ved at klikke på linket nedenfor. Ud for evalueringskriterierne kan anføres en begrundelse, gerne med eksempler (max 1000 anslag pr. felt). Bemærk, at ikke alle kriterier behøver at være mødt, for at en indstillet gymnasielærer kan tages i betragtning.

Klik her for at udfylde indstilling