menu

Private virksomheder er afhængige af adgang til offentlige forskere og forskningsinfrastruktur

06 aug
2018

Mange universitetsforskere udfører forskning på højt internationalt niveau, og universiteterne besidder værdifuld viden og hypermoderne forskningsfaciliteter, som virksomhederne ikke selv råder over. I en undersøgelse udarbejdet af Novo Nordisk Fonden svarer knap to tredjedele af de adspurgte virksomheder, at de er afhængige af samarbejde med offentlige forskere.

37 procent svarer, at de i høj eller meget høj grad er afhængige af samarbejde med offentlige forskere, mens 28 procent svarer, at de i nogen grad er afhængige af at kunne samarbejde.

”Virksomhederne peger på, at samarbejdet med offentlige forskere styrker medarbejdernes kompetencer og giver adgang til ny viden og forskningsfaciliteter. Når virksomhederne samtidig publicerer videnskabelige artikler sammen med offentlige forskere, betyder det endvidere, at virksomhederne bedre kan tiltrække internationale investorer og samarbejdspartnere,” siger Thomas Alslev Christensen, Head of Operations i Novo Nordisk Fonden.

”Analysen peger på, at en stærk offentlig forskningssektor understøtter private virksomheders udvikling og konkurrenceevne,” siger Thomas Alslev Christensen.

Virksomhederne bidrager også selv med topforskning. Samarbejdet med private virksomheder gavner således også de offentlige forskere, som får viden om nye teknologier og forskning fra virksomhederne.

Undersøgelsen er én blandt flere undersøgelser, som indgår i Novo Nordisk Fondens netop offentliggjorte årlige rapport om aftrykket af offentlig forskning i samfundet. Novo Nordisk Fonden måler samfundsaftrykket af fondens støtte til offentlig forskning, innovation og uddannelse.

Rapporten indeholder også en ny analyse af den offentlige forsknings betydning for forbedringen af sundhedsbehandlingen hos de praktiserende læger samt en analyse, der viser, at forskning på hospitalerne styrker klinikkernes muligheder for at forbedre diagnostik og behandling af patienter.

Rapporten, ”The societal impact of Novo Nordisk Foundation Grants 2017” er tilgængelig her.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

En stærk offentlig forskningssektor hjælper private danske virksomheder til at opnå succes. Det peger en ny undersøgelse blandt 137 forskningsaktive virksomheder i Danmark på.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close