menu

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske pædagogpris

Inspirerende pædagogisk arbejde

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris er målrettet engagerede og dygtige pædagoger, der i daginstitutioner giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi.

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig pædagogisk indsats inden for læreplanstemaet natur, udeliv og science.

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en pædagog øst for Storebælt og en til en pædagog vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 100.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 50.000 til institutionen. Andelen, som tilfalder institutionen, skal anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema (fx indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse).

Prisen uddeles til en pædagog efter indstilling fra dennes leder. Børn, forældre og kolleger opfordres til at foreslå kandidater til institutionsledere, som så kan indstille via linket ved ansøgningsinfo. En eller flere pædagoger samt teams på op til tre personer fra samme institution kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, deles beløbet i den personlige hæderspris af prismodtagerne. Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris kan ikke modtages af pædagoger fra samme institution i de følgende fire år efter prismodtagelse, men tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Blandt de indstillede kandidater udvælges prisvinderne af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser.

Priserne overrækkes på prismodtagers daginstitution.

Indstil en pædagog til Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Se Novo Nordisk Fondens andre priser her.

Tidligere modtagere

Årstal
Modtager
200
Novo Nordisk Fonden bevilger årligt i alt DKK 200.000 til uddeling af to pædagogpriser.
Link
Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser
Yderligere information
Charlotte Drusebjerg
Administrator
+45 3527 6565
cdr@novo.dk
Ansøgningsinfo

Indstil en kandidat til Naturtematisk Pædagogpris

Kandidater til prisen kan indstilles af landets daginstitutionsledere.

Deadline for indstillinger er 6. december 2019 kl. 12.00

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close