menu
https://novonordiskfonden.dk/da/priser/novo-nordisk-prisen/

Novo Nordisk Prisen

Novo Nordisk Prisen

Til gavn for lægevidenskaben

Novo Nordisk Prisen blev uddelt første gang i 1963 og gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Det er i 2020 blevet besluttet, at prisen fra og med uddelingen 2021 tildeles for en overvejende europæisk indsats.

Prisen uddeles af Novo Nordisk Prisbedømmelseskomite på baggrund af indstillinger via fondens hjemmeside, forslag fra tidligere prismodtagere, samt priskomiteens medlemmer.

Prisen uddeles årligt. Fra 2021 er prisen på 5 mio. kr.  – de 500.000 kr. er en personlig hæderspris, og det resterende beløb er et rådighedsbeløb til forskningsformål inden for prismodtagerens fagområde. Prisen kan ikke tildeles bestyrelsesmedlemmer i Novo Nordisk Fonden eller medlemmer af fondens komiteer og udvalg. Prisen kan heller ikke tildeles bestyrelsesmedlemmer, direktører eller ansatte i Novo Gruppen.

Da prisen blev uddelt første gang den 16. februar 1963 var den på 50.000 kr., siden er prisbeløbet gradvist øget. Overrækkelsen af prisen sker i marts ved en festlighed, hvor fondens samarbejdspartnere og prismodtagerens gæster deltager. Prismodtageren giver her en introduktion til sin forskning. Endvidere afholdes en festforelæsning på godt en time på modtagerens arbejdsplads, og inden udgangen af året afholdes et internationalt symposium inden for modtagerens videnskabsområde arrangeret af prismodtageren og fonden.

Fra 1963 og frem til 1989 bar prisen navnet Novo Prisen, hvorefter den fik sit nuværende navn.

Se video med 2020 prisvinderne Professor Merete Nordentoft og Professor Preben Bo Mortensen.

 

Tidligere modtagere

Årstal
Modtager
2020
MERETE NORDENTOFT
Professor
2020
PREBEN BO MORTENSEN
Professor
2019
HANS BISGAARD
Professor, dr.med
2018
JØRGEN KJEMS
Professor
2017
POUL NISSEN
Professor, PhD
2016
CHRISTIAN TORP-PEDERSEN
Professor
2015
JENS BUKH
Professor
2014
SØREN MOLIN
Professor, PhD
2013
SØREN K. MOESTRUP
Professor, dr.med.
2012
ERIK A. RICHTER
Professor, dr.med.
2011
PETER LAWÆTZ ANDERSEN
dr. med.
2010
HENRIK CLAUSEN
Professor, dr.odont.
2009
SØREN NIELSEN
Adm.dir., professor, dr.med.
2008
KRISTIAN HELIN
Professor, direktør
2007
MARJA JÄÄTTELÄ
Professor, dr.med
2006
HENNING BECK-NIELSEN
Professor, dr.med.
2005
MADS MELBYE
Professor, dr.med.
2004
MATTHIAS MANN (DELT)
Professor
2004
PETER ROEPSTORFF (DELT)
Professor
2003
JIRI BARTEK (DELT)
Professor, afd. leder
2003
JIRI LUKAS (DELT)
Seniorforsker
2002
JØRGEN GLIEMANN
Professor, dr.med.
2001
THUE W. SCHWARTZ
Professor, dr.med.
2000
PETER AABY
Forskningsprofessor, dr.med.
1999
BENGT SALTIN
Professor, med.dr.
1998
CHRISTIAN AALKJÆR (DELT)
Professor, dr.med.
1998
MICHAEL J. MULVANY (DELT)
Professor, dr.med.
1997
PETER E. NIELSEN
Forskningsprofessor, dr.scient,
1996
HENRIK KEHLET
Professor, overlæge, dr.med.
1995
NIELS BORREGAARD
Forskningsprofessor, dr.med.
1994
HANS JØRGEN G. GUNDERSEN
Professor, dr.med.
1993
NIELS E. SKAKKEBÆK
Professor, dr.med.
1992
JAN FAHRENKRUG (DELT)
Overlæge, dr.med.
1992
JENS JUUL HOLST (DELT)
Professor, dr.med.
1991
ARVID MAUNSBACH (DELT)
Professor, med.dr.
1991
PETER LETH JØRGENSEN (DELT)
Professor, dr.med.
1990
MORTEN SIMONSEN
Professor, dr.med.
1989
HANS G. SJÖSTRÖM (DELT)
Lektor, dr.med.
1989
OVE B. NORÉN (DELT)
Lektor, dr.med.
1988
GUNNAR BENDIXEN
Professor, dr.med.
1987
HANS H. USSING
Professor, dr.phil.
1986
HANS HENRIK HOLM
Overlæge, dr.med.
1985
HANS KLENOW
Professor, dr.phil.
1984
STAFFAN MAGNUSSON
Afdelingsleder, dr. med.
1983
CHRISTIAN CRONE
Professor, dr.med.
1982
JENS F. REHFELD
Professor, dr.med.
1981
ARNE SVEJGAARD (DELT)
Overlæge, dr.med.
1981
FLEMMING KISSMEYER-NIELSEN (DELT)
Professor, dr.med.
1980
BENT FRIIS-HANSEN
Professor, dr.med.
1979
GERHARD SALOMON
Overlæge, dr.med.
1978
MARGARETA MIKKELSEN (DELT)
Overlæge, dr.med.
1978
VILLY POSBORG PETERSEN (DELT)
Professor, dr.med.
1977
ERIK AMDRUP
Professor, dr.med.
1976
NIELS TYGSTRUP
Professor, dr.med.
1975
GEORG MANDAHL-BARTH
Direktør, dr.phil.
1974
MICHAEL SCHWARTZ
Professor, dr.med.
1973
K.A. MARCKER
Professor, mag.scient.
1972
J.CHR. SIIM
Overlæge, dr.med.
1971
MOGENS SCHOU
Professor, dr.med.
1970
POUL ASTRUP
Professor, dr.med.
1969
ERIK ZEUTHEN
Professor, dr.phil.
1968
NIELS A. LASSEN
Overlæge, dr.med.
1967
KNUD LUNDBÆK
Professor, dr.med.
1966
JØRN HESS THAYSEN
Professor, dr.med.
1965
J.C. SKOU
Professor, dr.med.
1964
CLAUS BRUN
Overlæge, dr.med.
1963
ERIK WARBURG
Professor, dr.med.
2020
MERETE NORDENTOFT
Professor
2020
PREBEN BO MORTENSEN
Professor
2019
HANS BISGAARD
Professor, dr.med
2018
JØRGEN KJEMS
Professor
2017
POUL NISSEN
Professor, PhD
2016
CHRISTIAN TORP-PEDERSEN
Professor
2015
JENS BUKH
Professor
2014
SØREN MOLIN
Professor, PhD
2013
SØREN K. MOESTRUP
Professor, dr.med.
2012
ERIK A. RICHTER
Professor, dr.med.
2011
PETER LAWÆTZ ANDERSEN
dr. med.
2010
HENRIK CLAUSEN
Professor, dr.odont.
2009
SØREN NIELSEN
Adm.dir., professor, dr.med.
2008
KRISTIAN HELIN
Professor, direktør
2007
MARJA JÄÄTTELÄ
Professor, dr.med
2006
HENNING BECK-NIELSEN
Professor, dr.med.
2005
MADS MELBYE
Professor, dr.med.
2004
MATTHIAS MANN (DELT)
Professor
2004
PETER ROEPSTORFF (DELT)
Professor
2003
JIRI BARTEK (DELT)
Professor, afd. leder
2003
JIRI LUKAS (DELT)
Seniorforsker
2002
JØRGEN GLIEMANN
Professor, dr.med.
2001
THUE W. SCHWARTZ
Professor, dr.med.
2000
PETER AABY
Forskningsprofessor, dr.med.
1999
BENGT SALTIN
Professor, med.dr.
1998
CHRISTIAN AALKJÆR (DELT)
Professor, dr.med.
1998
MICHAEL J. MULVANY (DELT)
Professor, dr.med.
1997
PETER E. NIELSEN
Forskningsprofessor, dr.scient,
1996
HENRIK KEHLET
Professor, overlæge, dr.med.
1995
NIELS BORREGAARD
Forskningsprofessor, dr.med.
1994
HANS JØRGEN G. GUNDERSEN
Professor, dr.med.
1993
NIELS E. SKAKKEBÆK
Professor, dr.med.
1992
JAN FAHRENKRUG (DELT)
Overlæge, dr.med.
1992
JENS JUUL HOLST (DELT)
Professor, dr.med.
1991
ARVID MAUNSBACH (DELT)
Professor, med.dr.
1991
PETER LETH JØRGENSEN (DELT)
Professor, dr.med.
1990
MORTEN SIMONSEN
Professor, dr.med.
1989
HANS G. SJÖSTRÖM (DELT)
Lektor, dr.med.
1989
OVE B. NORÉN (DELT)
Lektor, dr.med.
1988
GUNNAR BENDIXEN
Professor, dr.med.
1987
HANS H. USSING
Professor, dr.phil.
1986
HANS HENRIK HOLM
Overlæge, dr.med.
1985
HANS KLENOW
Professor, dr.phil.
1984
STAFFAN MAGNUSSON
Afdelingsleder, dr. med.
1983
CHRISTIAN CRONE
Professor, dr.med.
1982
JENS F. REHFELD
Professor, dr.med.
1981
ARNE SVEJGAARD (DELT)
Overlæge, dr.med.
1981
FLEMMING KISSMEYER-NIELSEN (DELT)
Professor, dr.med.
1980
BENT FRIIS-HANSEN
Professor, dr.med.
1979
GERHARD SALOMON
Overlæge, dr.med.
1978
MARGARETA MIKKELSEN (DELT)
Overlæge, dr.med.
1978
VILLY POSBORG PETERSEN (DELT)
Professor, dr.med.
1977
ERIK AMDRUP
Professor, dr.med.
1976
NIELS TYGSTRUP
Professor, dr.med.
1975
GEORG MANDAHL-BARTH
Direktør, dr.phil.
1974
MICHAEL SCHWARTZ
Professor, dr.med.
1973
K.A. MARCKER
Professor, mag.scient.
1972
J.CHR. SIIM
Overlæge, dr.med.
1971
MOGENS SCHOU
Professor, dr.med.
1970
POUL ASTRUP
Professor, dr.med.
1969
ERIK ZEUTHEN
Professor, dr.phil.
1968
NIELS A. LASSEN
Overlæge, dr.med.
1967
KNUD LUNDBÆK
Professor, dr.med.
1966
JØRN HESS THAYSEN
Professor, dr.med.
1965
J.C. SKOU
Professor, dr.med.
1964
CLAUS BRUN
Overlæge, dr.med.
1963
ERIK WARBURG
Professor, dr.med.