menu
https://novonordiskfonden.dk/da/priser/pris-til-naturfagsunderviser-paa-paedagoguddannelsen/

Pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen

Pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen

Inspirerende undervisning

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen er målrettet engagerede og dygtige undervisere på pædagoguddannelsen, inden for specialiseringen dagtilbudspædagogik, med et særligt fokus på science pædagogik, matematisk opmærksomhed og bæredygtighed.

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere fremtidige pædagoger, med særlige kompetencer inden for udvikling af læringsmiljøer og pædagogiske forløb med et naturfagligt udgangspunkt.

Novo Nordisk Fondens Pris til undervisere på pædagoguddannelsen uddeles årligt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af naturfagligt forløb (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar, ekskursioner eller udviklingsprojekter).

Prisen uddeles til en underviser efter indstilling fra dennes uddannelsesleder, dekan eller rektor. Pædagogstuderende og kolleger opfordres til at foreslå kandidater til uddannelsesleder/dekan, som så kan indstille via linket ved ansøgningsinfo. Der må gerne indstilles flere kandidater fra samme professionshøjskole, og tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Blandt de indstillede kandidater udvælges prismodtager af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser.

Prisen bliver overrakt på Big Bang konferencen den 6. april 2022. Prismodtageren opfordres til at deltage i en paneldebat med prismodtagere af Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris, Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris, Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris samt Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen.

Se Novo Nordisk Fondens andre priser her.