menu
https://novonordiskfonden.dk/da/priser/the-efsd-and-the-novo-nordisk-foundation-precision-diabetes-medicine-award/

The EFSD and the Novo Nordisk Foundation Precision Diabetes Medicine Award

The EFSD and the Novo Nordisk Foundation Precision Diabetes Medicine Award

The European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) and the Novo Nordisk Foundation Precision Diabetes Medicine Award uddeles til forskere og klinikere som via innovativ forskning inden for diabetes-relateret præcisionsmedicin formår at se ind i og finde løsninger for fremtiden. Prisen gives til kandidater, der kan fremlægge banebrydende projekter med en præcisionsmedicinsk profil som vil gavne mennesker med diabetes, og forskerne har muligvis allerede vist gode resultater inden for området. De projekter, der modtager prisen, forventes at accelerere vigtige områder inden for translationel forskning og bidrage til, at innovation hurtigere kommer diabetesbehandling til gavn. 

Der vil være åbent for prisansøgninger over tre fortløbende år, for at markere 100-året for de tre begivenheder: opdagelsen af insulin i 1921, den første anvendelse af insulin på mennesker i 1922 og den første insulinrelaterede Nobelpris i 1923. 

Årligt uddeles der tre priser inden for programmet: ét vinderprojektet og to andenpladser. Vinderprojektet modtager 2 mio. kr., mens de to andenpladser hver modtager 500.000 kr. som støtte til forskning over en treårig periode. 

Prismodtagerne vil blive bedt om at udarbejde en videnskabelig artikel ud fra deres eget forskningsperspektiv til Diabetologia, og de vil desuden blive inviteret til at holde en prisforelæsning på et todages symposium i København om diabetes-præcisionsmedicin, der arrangeres af Novo Nordisk Fonden og EFSD, og som afholdes for første gang den 22.–23. november 2021. 

Ansøgningerne vil blive behandlet af en uafhængig ad hoc-komité bestående af specialister og organiseret af EFSD, og Novo Nordisk Fonden bevilger de penge, der følger med prisen. 

Tidligere modtagere

Årstal
Modtager
2021
Professor Thomas Pieber
Vinder
2021
Dr Caroline Bonner
Andenplads
2021
Professor Charlotte Ling
Andenplads