menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/atv-science-engineering-projekt/

ATV – Science & Engineering-Projekt

ATV – Science & Engineering-Projekt

Udvikling af nye teknologier

Danmark har gode muligheder for at blive en af verdens førende vækstregioner, hvis vi kan møde og være en del af den hastige udvikling på teknologiområde. Beslutningstagere i det politiske system, i virksomhederne og på universiteterne har til det formål brug for viden om, hvordan vi kan positionere os i forhold til fremtidens teknologidagsorden.

Novo Nordisk Fonden har derfor bevilget støtte til Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) til et ambitiøst projekt, der skal medvirke til at skabe grundlaget for at gøre Danmark til en af verdens fem førende regioner inden for Science & Engineering.

Science & Engineering handler om udvikling af nye teknologier og om at skabe kreative løsninger ud fra disse. Teknologiudvikling spiller en helt afgørende rolle for bl.a. vores hverdagsliv, sundhed, produktion og måden, vi håndterer og forvalter klodens ressourcer på. For eksempel giver digitaliseringen mange nye muligheder, hvis virksomheder formår at indarbejde det digitale aspekt i deres forretningsmodeller.

Projektet skal levere analyser, sætte dagsordenen, mobilisere beslutningstagere og igangsætte nye, konkrete initiativer inden for Science & Engineering.

Et vigtigt formål med ATV-projektet er at bidrage til en fælles videnopbygning og forståelse af, hvad det kræver at udvikle og være en af de stærkeste Science & Engineering-regioner i verden. Første skridt er at tilvejebringe viden og fakta, og derfor vil ATV som led i projektet udarbejde analyser, som løbende bliver publiceret. Den anden halvdel af projektet består af konkrete initiativer, hvor ATV vil agere ”fødselshjælper” ud fra de behov, som analyserne peger på.

“Projektet er et vigtigt skridt i virkeliggørelsen af ATV’s vision om, at Danmark skal være en af verdens fem førende Science & Engineering-regioner. Visionen siger også, at det skal være til gavn for fremtidige generationer. Derfor er det nu – på vores vagt – at initiativerne skal sættes i gang,” siger Carsten Orth Gaarn-Larsen, præsident, ATV.

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, siger:

”Danmark har allerede en stærk position inden for Science & Engineering, men den internationale konkurrence er hård. Med bevillingen til ATV ønsker vi at bidrage til frembringelse af nye viden, så beslutningstagere kan træffe gode beslutninger og prioriteringer på et solidt vidensgrundlag og derigennem udbygge Danmarks position på området.”

Novo Nordisk Fonden har bevilget 5 mio. kr. over fem år til projektet. I alt fem fonde og syv universiteter bidrager til projektet, der har et samlet budget på 30 mio. kr.