menu

Center for bioinformatik

Computerbaserede løsninger

Meget sundhedsvidenskabelig forskning er i dag så omfattende, at der er brug for computerteknologi til at opbevare, analysere og udtrække de mange biologiske data. Bioinformatik handler om at løse disse udfordringer og bruges eksempelvis inden for cancerforskning til at analysere store datamængder, når forskere forsøger at finde ud af hvilke gener, der er højere udtrykt i en bestemt cancertype end normalt. Det kan lede til bedre forståelse af en sygdom og dermed til mere præcise diagnoser og bedre behandling.

På Bioinformatikcentret, der hører under Københavns Universitet, udfører forskerne grundlæggende forskning i bioinformatik – primært ved hjælp af sandsynlighedsbaserede modeller og komparative metoder i computerbaseret analyse af ikke-kodende RNA, genregulering og proteinstruktur. Centret står også for universitetets toårige kandidatuddannelse i bioinformatik, hvor der hvert år optages omkring 10 studerende, heraf er ca. halvdelen danske.

Bioinformatikcentret blev oprettet som et uafhængigt center under Det Naturvidenskabelige Fakultet i 2002. I 2006 blev det en del af Institut for molekylærbiologi. Centret samarbejder med en række eksperimentelle grupper og institutioner i både Danmark og rundt om i verden.

Novo Nordisk Fonden bevilgede i 2004 DKK 15 mio. i støtte til centrets aktiviteter over en femårig periode. Efter en international evaluering fik centret i 2010 bevilget yderligere DKK 15 mio. over fem år. Centret ledes af professor Anders Krogh.

30
Novo Nordisk Fonden har siden 2004 bevilget i alt DKK 30 mio. til centret.
Link
BioInformatics Centre hjemmeside
Yderligere information

Pernille Julø Risegaard,
fondsfuldmægtig,
Novo Nordisk Fonden,
pjri@novo.dk

Ansøgningsinfo
Beslutning om tildeling af bevillinger til enkeltsatsninger træffes af Novo Nordisk Fonden på baggrund af indsendt ansøgning.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close