menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/cirkus-naturligvis/

Cirkus Naturligvis

Cirkus Naturligvis

Anderledes naturfagsundervisning

Cirkus Naturligvis er et formidlingsprogram, der gennem besøg på skoler på Sjælland, Lolland og Falster aktivt bidrager til naturfagsundervisningen i 4. til 10. klasse. Målet er at skabe forundring og fascination hos eleverne og derigennem skærpe deres interesse for naturvidenskab.

Cirkus Naturligvis udfører bl.a. sjove naturvidenskabelige forsøg på skolerne. Med inddragelse af folkeskolens læringsmål udvikles desuden både forberedelses- og efterbehandlingsmaterialer som f.eks. artikler, quizzer, film, spil, spørgeskemaer og arbejdsopgaver til de enkelte aktiviteter.

Cirkus Naturligvis medbringer ofte særligt udstyr og materialer til aktiviteterne, som den enkelte skole normalt ikke har adgang til eller ekspertise i at bruge.

Et særligt kendetegn ved Cirkus Naturligvis er, at universitetsstuderende bruges som undervisere og fungerer som rollemodeller for eleverne. Derved får de studerende også selv erfaringer med at undervise.

Besøgene fra Cirkus Naturligvis er et fagligt supplement til den planlagte undervisning, der forstærker den naturvidenskabelige tyngde i det valgte emne. Brobygning mellem grundskole, ungdomsuddannelse og universitet er et vigtigt formål med Cirkus Naturligvis. Mødet med Cirkus Naturligvis kan skabe grobund for en naturvidenskabelig interesse hos de enkelte elever, når de i fremtiden skal vælge uddannelse. Årligt bliver ca. 11.000 elever undervist af Cirkus Naturligvis.

Novo Nordisk Fondens har bevilget DKK 3,7 millioner til Cirkus Naturligvis til videreudvikling af programmets aktiviteter, herunder skolebesøgene samt udvikling af webbaseret materiale til brug for skoler over hele landet.

Cirkus Naturligvis hører under i skoletjenesten på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet.

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, siger:

–  Unge har i dag mange forskellige uddannelsesmuligheder. Skal de anspores til at vælge en naturvidenskabelig retning, er det derfor vigtigt, at interessen vækkes tidligt. Med bevillingen til Cirkus Naturligvis ønsker Novo Nordisk Fonden at medvirke til at skabe forundring, fascination og fordybelse blandt skoleelever og derigennem stimulere dem til på længere sigt at vælge en karriere inden for naturvidenskab.