menu

Collaborative Research Programme in Biomedicin Innovation Law (CeBIL)

Ny forskning skal afdække juridiske barrierer for udvikling af innovative lægemidler

Trods store videnskabelige og teknologiske fremskridt er det i dag kun relativt få nye lægemidler, der opnår markedsgodkendelse.

Formålet med etableringen af forskningsprogrammet CeBIL er at analysere de væsentligste juridiske hindringer for farmaceutisk innovation og derigennem bidrage til, at nyskabende biomedicinsk forskning omsættes til nye effektive, billige og lettilgængelige behandlinger.

Programmets mål er at foreslå nye rammer for udvikling og reguleringer af lægemidler og at muliggøre rationel og velinformeret politikudvikling på området baseret på empiriske data og dermed lette overgangen fra forskning til innovation.

Timo Minssen siger: ”CeBIL er motiveret af et oprigtigt ønske om at bidrage med tværvidenskabelig juridisk analyse til at styrke Danmarks og Europas innovation og konkurrenceevne inden for det biomedicinske område, at skabe nye arbejdspladser, og – ikke mindst – at imødekomme behov, værdier og forventninger hos borgere og patienter.”

Novo Nordisk Fonden har bevilget 35 mio. kr. over fem år til CeBIL, der er et internationalt og i høj grad interdisciplinært og tværfagligt forskningsprogram, som omfatter samarbejde med nationale og internationale eksperter fra den akademiske verden, offentlige myndigheder, patientorganisationer og industrien.

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, siger: “Dette forskningsprojekt skal undersøge de vigtigste retlige hindringer for farmaceutisk innovation og har til formål at generere data til understøttelse af nye retlige rammer for motivationsfremmende foranstaltninger og regulering for lægemiddeludvikling. Dette mål er fint i overensstemmelse med Novo Nordisk Fondens ambitioner om at fremme innovation inden for biomedicin og bioteknologi og bygge bro mellem videnskabelige opdagelser og kommerciel anvendelse.”

35
Novo Nordisk Fonden har bevilget 35 mio. kr. til etablering af forskningsprogrammet Collaborative Research Programme in Biomedical Innovation Law (CeBIL).
Link
Læs mere om programmet på Det Juridiske Fakultets hjemmeside.
Yderligere information

Mette Damgaard Nielsen,
Scientific Officer, Strategic Awards,
Novo Nordisk Fonden,
mdn@novo.dk

Ansøgningsinfo
Beslutning om tildeling af bevillinger til enkeltsatsninger træffes af Novo Nordisk Fonden på baggrund af indsendt ansøgning.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close