menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/copenhagen-international-school-nordhavn/

Copenhagen International School Nordhavn

Copenhagen International School Nordhavn

Internationalisering og fremme af naturvidenskab og sundhed

Copenhagen International School er en international skole i Nordhavn målrettet børn af internationale arbejdstagere i Danmark samt børn af danskere hjemvendt fra udlandet.

Skolen, der åbnede i 2017, blev stiftet i 1963 og har hidtil haft sine aktiviteter fordelt på adresser i Hellerup og på Østerbro i København.

Med etableringen af den ny campus i Nordhavn har skolen kunnet samle sine aktiviteter og samtidig imødekomme den stigende efterspørgsel på uddannelsespladser. Skolen har kapacitet til ca. 1200 fordelt på børnehave samt 0.-12. klassetrin. Uddannelsen på Copenhagen International School i Nordhavn har et særligt fokus på nyskabelse inden for videnskab og sundhed bl.a. ved brug af topmoderne faciliteter til idræt, ernæring og undervisning i naturvidenskab og teknik.

Formålet med fondens støtte til medfinansiering af etableringen af skolen er at medvirke til at gøre Danmark attraktiv for internationale arbejdstagere, herunder at understøtte internationaliseringen af Københavnsregionens forskningsmiljøer. Samtidig ønsker fonden at understøtte, at undervisningen inden for bl.a. naturvidenskab kan foregå i nyskabende og avancerede faciliteter. Dette kan medvirke til, at interessen for naturvidenskab stimuleres og udvikles, hvilket vil styrke dansk forskning på langt sigt.

Fondens bevilling på 100,1 mio. kr. er givet til medfinansiering af en række elementer med fokus på videnskab og sundhed, bl.a. indretning af nyskabende og avancerede undervisningsfaciliteter.

Fonden har desuden i 2017 givet en bevilling på 15 mio. kr. til Copenhagen International School til uddeling af skolestipendier til børn af internationale forskere, der ansættes på danske offentlige forskningsinstitutioner. Formålet med bevillingen, der er givet over en femårig periode, er at mindske barriererne for at rekruttere internationale forskere til Danmark.

Det er CIS, der uddeler stipendierne. De internationale forskere skal være ansat ved en offentlig dansk forskningsinstitution og forske inden for natur- eller sundhedsvidenskab, teknologisk videnskab eller kunsthistorie for, at deres børn kan komme i betragtning til at modtage et stipendium. Det gælder både forskere, der flytter til Danmark, eller som er flyttet til Danmark inden for de seneste tre år. Ansøgere skal desuden opfylde de normale betingelser for optagelse på skolen.

Skolen er bygget af Ejendomsfonden Copenhagen International School, der udlejer skolen til Copenhagen International School. Byggeprojektet blev igangsat 2014, og skolen åbnede i 2017. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Villum Fonden, Hempel Fonden, Augustinus Fonden, Norden A/S samt D/S Orient Fond har også bidraget til etableringen af skolen.