menu

Copenhagen Plant Science Center

Nyt laboratorium skal undersøge nyopdagede enzymer

Novo Nordisk Fondens bevilling går til projektet ”Harnessing the oxidative power of enzymes” ved Copenhagen Plant Science Center ved Københavns Universitet. I projektet skal forskes i en nyopdaget klasse af enzymer, der kaldes Lytic Polysaccharide monoxygenases eller LPMO. Enzymerne er afgørende for omsætningen af svært nedbrydelige materialer som f.eks. cellulose. Ved hjælp af kobber er LPMO i stand til at ”skære” et hul i cellulosen, så andre enzymer kan trænge ind og frigøre sukkerarterne i biomassen. LPMO-enzymerne benyttes allerede i dag kommercielt til at omdanne planterester til bioethanol.

LPMO har dog efter alt at dømme også uønskede effekter, f.eks. i forbindelse med udbredelse af plantesygdomme. I naturen bliver disse enzymer produceret af mange forskellige mikroorganismer, og data tyder på, at mikroorganismer, som forårsager en række plantesygdomme, benytter et helt arsenal af LPMO’er.

En dybere forståelse af LPMO’ernes virkemåde kan få stor betydning inden for så forskellige felter som agronomi, farmakologi og bioteknologi.

Et centralt element i projektet bliver etablering af ”Laboratory of oxidative enzymology” på Copenhagen Plant Science Center. Her bliver der opbygget et kompetence center med tilhørende faciliteter inklusiv udstyr til at arbejde under ilt-fri betingelser og et særligt indrettet områder til arbejde med potentielt sygdomsfremkaldende organismer.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Copenhagen Plant Science Center, Kemisk Institut, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet og Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved DTU. Katja S. Johansen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er bevillingshaver.

35
Novo Nordisk Fonden har bevilliget 35 mio. kr. til projektet ”Harnessing the oxidative power of enzymes”.
Yderligere information

Maria Kraft,
Scientific Officer,
Novo Nordisk Fonden,
mixk@novo.dk

Ansøgningsinfo
Beslutning om tildeling af bevillinger til enkeltsatsninger træffes af Novo Nordisk Fonden på baggrund af indsendt ansøgning.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close