menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/det-virtuelle-laboratorium/

Det Virtuelle Laboratorium

Det Virtuelle Laboratorium

Det Virtuelle Laboratorium er et e-læringsredskab, der giver gymnasieelever mulighed for at udføre avancerede bioteknologiske laboratorieforsøg, der af tidsmæssige, sikkerhedsmæssige eller økonomiske årsager ikke er mulige at lave i gymnasierne. Redskabet stilles gratis til rådighed online for landets gymnasier.

I det Virtuelle Laboratorium kan eleverne udføre eksperimenter, der er bygget op, som stod eleverne i et virkeligt laboratorium, men kan udføres hvor som helst og når som helst. I mange bioteknologiske processer er f.eks. tid en afgørende faktor. I Det Virtuelle Laboratorium er tiden sat ud af spil. Processer og teknikker som i virkelighedens laboratorium vil tage 24 timer, eksempelvis at lave en over-nat gærkultur, tager blot 10 sekunder.

Det Virtuelle Laboratorium giver bl.a. mulighed for at designe gener, gensplejse gærceller og for at se flotte animationer af molekylære og mikrobiologiske reaktioner. Laboratoriet gør det også muligt at træne eleverne i god forsøgspraksis, samtidig med at det giver dem overblik over, hvordan en bioteknologisk proces er start til slut. Laboratoriet er skabt for at give eleverne et indblik i, hvordan der arbejdes i den bioteknologiske industri, og hvordan bioteknologi kan være med til at løse fremtidens problemer.

Undervejs i Det Virtuelle Laboratorium gennemgås kernestofområder fra undervisningen i bioteknologi suppleret af et grundigt skriftligt materiale.

Det Virtuelle Laboratorium er udviklet af Biotech Academy, der udgiver undervisningsmaterialer til gymnasier. Biotech Academys mission er at øge kendskabet til og interessen for bioteknologi blandt unge, så Danmark også i fremtiden kan udvikle de talenter, der skal til for at være førende inden for bioteknologi på verdensplan.

Det Virtuelle Laboratorium blev lanceret i november 2012 og rummer aktuelt to virtuelle forsøg. Novo Nordisk Fondens donation er gået til at videreudvikle laboratoriet, så det fremadrettet vil rumme flere eksperimenter og øvelser samt mulighed for at designe og udføre egne forsøg. Dermed giver laboratoriet også bedre mulighed for, at lærere kan bruge laboratoriet til at tilrettelægge egne undervisningsplaner.