menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/europaskolen-i-koebenhavn/

Europaskolen i København

Europaskolen i København

Fremme udvikling og uddannelsesmobilitet

Europaskolen i København bliver en tresporet folkeskole og gymnasium, der bygges på Carlsberg-grunden i Valby. Skolen får plads til ca. 900 elever på klassetrin fra N1 til S7 (0.-12. klasse) og er primært målrettet børn af EU-medarbejdere og andre internationale medarbejdere eller hjemvendte danskere ansat i virksomheder og organisationer i hovedstadsområdet.

Europaskolen tilbyder internationalt undervisning af høj kvalitet med særligt fokus på sprog, bevægelse og naturvidenskab.

Formålet med Fondens støtte til skolen er at gøre det nemmere at tiltrække internationale arbejdstagere og fremme udvikling og uddannelsesmobilitet, herunder at understøtte internationaliseringen af Københavnsregionens forskningsmiljøer. Samtidig ønsker fonden at understøtte, at børn og unge kan få en international uddannelse med fokus på naturvidenskab på højt niveau.

Med støtten til skolen ønsker Fonden endvidere at styrke forskningens fødekæde ved at medvirke til, at nye talenter inden for naturvidenskab og teknik findes, plejes og udvikles.

Fondens bevilling er givet til medfinansiering af udgifter til faglokaler og skolens engelske spor, således at skolen fremstår som et moderne tilbud gearet til undervisning på højeste niveau. Byggeprojektet vil bl.a. have særligt fokus på at skabe moderne og tidssvarende faciliteter og faglokaler til den naturvidenskabelige undervisning.

Fondens bevilling er givet som en særbevilling i anledning af, at 2013 er 90-året for fremstillingen af den første insulin i Danmark.

Byggeprojektet finder sted fra 2013-2018. Europaskolen i København bliver Danmarks første Europaskole. EU giver lande med officielle EU-kontorer mulighed for at anlægge europaskoler. Københavns Kommune, Realdania, Nordea-fonden og Industriens Fond bidrager også til etableringen af skolen.

Illustrationen øverst på siden er en visualisering af skolen, som den vil se ud. Illustration: Nord Architects Copenhagen og Vilhelm Lauritzen Arkitekter.