menu

Euroscience Open Forum 2014

Videnskaben bygger bro

EuroScience Open Forum (ESOF) er den største tværgående konference for videnskabsformidling og videnskabspolitik i Europa. Blandt deltagerne er forskere, medier, beslutningstagere og personer fra erhvervslivet. Konferencen afholdes hvert andet år, senest i Dublin i 2012, da 4.500 delegerede deltog.

Formålet med ESOF-konferencerne er at skabe en platform for debat af forskningsrelaterede problemstillinger.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser var vært for ESOF 2014, der blev afholdt i Carlsberg Byen i København 21.-26. juni 2014. Mottoet for årets konference var “Science Building Bridges”, og det danske formandskab ønskede, at konferencen skulle understøtte brobygning mellem bl.a. videnskab og samfund og mellem private virksomheder og den offentlige sektor. Konferencen var bygget op om otte store samfundsudfordringer, hvoraf en af disse hedder ”The Healthy Society”. Her var fokus på, hvordan forskningsresultater og den teknologiske udvikling kan bidrage til forbedret sundhed for den enkelte og for samfundet.

INTEGRERET VIDENSKABSFESTIVAL

Som en integreret del af ESOF afholdtes sideløbende en videnskabsfestival under navnet ”Science in the City”. Formålet var her at stimulere offentlighedens interesse for videnskab ved at fremvise nogle af de seneste fremskridt inden for videnskab og teknologi. Der var forventet op mod 30.000 deltagere til festivalen.

Novo Nordisk Fonden gav en bevilling på DKK 3 millioner til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til planlægning og afvikling af programsporet ”The Healthy Society”.

Novo Nordisk Fonden gav desuden en bevilling på DKK 500.000 til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, der i forbindelse med ”Science in the City”-festivalen arrangerede et formidlingsprojekt bestående af en udstilling og oplæg fra forskere fra fakultetet. Projektet skulle give deltagerne ny viden fra forskningens verden og få dem til at reflektere over, hvordan vi alle kan bidrage til et sundt liv. Blandt emnerne var:” Kan man personalisere medicin – og hvordan?” og ”Hvad sker der med kroppen, når vi motionerer?”.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, EU-kommissionen samt seks andre fonde og enkelte virksomheder og organisationer bidrog også til afholdelsen af ESOF 2014.

3.5
Novo Nordisk Fonden bevilgede i alt DKK 3,5 mio. til aktiviteter i forbindelse med ESOF 2014.
Link
Euroscience Open Forum hjemmeside
Yderligere information

Maj Leth-Espensen,
Senior Project Officer: Education and Outreach,
Novo Nordisk Fonden,
mjlt@novo.dk

Ansøgningsinfo
Beslutning om tildeling af bevillinger til enkeltsatsninger træffes af Novo Nordisk Fonden på baggrund af indsendt ansøgning.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close