menu

Forskningsstipendier om talent og transition

Ny viden om talentudvikling og transition

Hvordan kan talenter støttes og udvikles på danske universiteter? Og hvordan oplever studerende overgangen fra studie til det første job?

Det er to af de bærende spørgsmål i to forskningsprojekter, som Novo Nordisk Fonden har bevilget støtte til i form af to forskningsstipendier.

Det ene stipendium er givet til postdoc Bjørn Friis Johannsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, til et 2,5-årigt forskningsprojekt med emnet:“Producing and doing talent in mass university science education”.

Formålet med Bjørn Friis Johannsens projekt er – med udgangspunkt i matematik-, fysik-, geografi- og biologiundervisningen ved Københavns Universitet – at belyse begrebet talent i forhold til masseuniversitetets undervisning i naturfagene. Med stigningen i optaget af studerende på de danske universiteter over det seneste årti repræsenterer de studerende en historisk stor diversitet. Projektet skal bidrage til at skabe ny viden om, hvordan de naturvidenskabelige uddannelser kan støtte og udvikle de talenter, som findes blandt de studerende.

Det andet stipendium er givet til ph.d. og adjunkt Henriette Tolstrup Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, til et 3½-årigt forskningsprojekt med emnet: “From student to employee – A research project about university students’ employability and transition into their first job”.

Formålet med Henriette Tolstrup Holmegaards projekt er – med udgangspunkt i fire biologisk orienterede kandidatuddannelser ved danske universiteter – at belyse overgangen fra studie til arbejdsliv. Mens dimittenders jobparathed ofte debatteres, er omfanget af den nationale forskning på området begrænset. Projektet skal bidrage til at skabe ny viden om studerendes transition til arbejdsmarkedet, herunder identificere barrierer og udfordringer, som opleves af de studerende i denne overgangsproces.

Henriette Tostrup Holmegaard skal undervise sideløbende med forskningsprojektet.

Begge forskningsstipendier er på DKK 1,5 mio.

3
Novo Nordisk Fonden bevilgede i 2013-2014 DKK 3 mio. til to forskningsstipendier om talent og transition.
Link
Læs mere om Bjørn Friis Johannsen og Henriette Tolstrup Holmegaards projekter her.
Yderligere information

Maj Leth-Espensen,
Senior Project Officer: Education and Outreach,
Novo Nordisk Fonden,
mjlt@novo.dk

Ansøgningsinfo
Beslutning om tildeling af bevillinger til enkeltsatsninger træffes af Novo Nordisk Fonden på baggrund af indsendt ansøgning.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close