menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/global-sundhed/

Global Sundhed

Global Sundhed

En kronisk trussel

Globalt og særligt i lav- og middelindkomstlande er kroniske sygdomme i hastig vækst og er nu af lige så stor eller større betydning som infektionssygdomme.

Formålet med oprettelsen af en forskningsenhed i global sundhed er at styrke dansk forskning i international sundhed. Forskningsarbejdet sigter mod at bidrage væsentligt til forståelsen af de kroniske sygdomme, der inden for en kort årrække forventes at påvirke 300 mio. mennesker i udviklingslande og vil lægge kolossale byrder på landenes sundhedsbudgetter.

Novo Nordisk Fonden har bevilget DKK 15 mio. til professor Ib Bygbjerg, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, til opbygning og drift af forskningsenheden for global sundhed, herunder oprettelsen af et professorat. I 2010 blev Maximillian de Courten, Australien, ansat i professoratet, og forskningsenheden ”The Global Centre of Excellence in Primary Prevention of Chronic Diseases in Middle and Low-Income Countries” blev oprettet. Enheden fungerer som en aktiv forskningsenhed i Copenhagen School of Global Health, Københavns Universitet.

Centret fokuserer på at identificere, teste og formidle viden om evidensbaserede interventioner, der kan forebygge byrden af kroniske sygdomme blandt befolkningen i både udviklingslande og i vækstøkonomier. Der lægges derfor vægt på løsninger, der er effektive, anvendelige og bæredygtige i ressourcesvage rammer. Centret er kendetegnet ved dets indsats for at opbygge kapaciteter hos samarbejdspartnere samt på den gensidige udveksling af viden omkring reduktionen af kroniske sygdomme.

Forskningsarbejdet, der finder sted i flere lande, er innovativt.  Forskningen har en ”translatorisk folkesundhedsvidenskabelig tilgang”, hvor det anerkendes, at kronisk sygdom er en kompliceret problemstilling, der kræver en kompleks løsning. De mest kvalificerede løsningsmodeller identificeres med input fra flere forskellige videnskabelige områder, såsom patofysiologi, epidemiologi, sociologi, antropologi og sundhedsfremme. Dertil prioriteres det, at løsningsmodellerne er baseret på førstehåndserfaringer fra de pågældende samarbejdslande. Centret har flere ph.d.- og kandidatstuderende tilknyttet, der udfører deres forskning oversøisk.