menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/kandidatgrad-i-business-administration-and-bioentrepreneurship/

Kandidatgrad i Business Administration and Bioentreneurship

Kandidatgrad i Business Administration and Bioentreneurship

Unge bio-forskere klædes på til business

Den biovidenskabelige industri er en vigtig drivkraft i dansk økonomi. For at sikre at industrien fortsat udvikler sig, er der behov for innovation og iværksættere til at etablere nye virksomheder og skabe nye forretninger i eksisterende virksomheder.

BBIP (BioBusiness and Innovation Platform) er en uddannelsesplatform skabt i samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet (KU). Platformen har til formål at gøre studerende i stand til at integrere biovidenskab i business og iværksætteri.

BBIP udbyder en cand.merc.-grad i bioentreprenørskab. Det sker under medvirken og støtte fra Novo Nordisk Fonden og en række førende danske bio-baserede virksomheder. Optagelsen på uddannelsen forudsætter en biovidenskabelig bachelorgrad, men mange tager uddannelsen som supplement til en afsluttet kandidat- eller ph.d-grad.

BBIP står for et internationalt, ambitiøst studiemiljø baseret på tæt samarbejde med Danmarks førende virksomheder. En række virksomheder har spillet en vigtig rolle i at starte og bidrage til BBIP, herunder Lundbeck, Novozymes og LEO Pharma.

Novo Nordisk Fondens bevilling går til uddeling af op til fem årlige legater på samlet DKK 500.000. Studerende med en ph.d.-grad inden for biomedicin/life-science (eller som snart opnår en sådan grad) kan søge om et legat hos studiesekretariatet, der uddeler legater til de dygtigste studerende. Fonden giver herudover årligt op til DKK 200.000 til at løfte uddannelsens kvalitet ved brug af fremragende internationale forelæsere.