menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/kraeft-2-fra-symptom-til-behandling/

Kræft 2 – Fra symptom til behandling

Kræft 2 – Fra symptom til behandling

Optimeret udredning af kræftsygdom

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har siden 2005 besluttet at iværksatte tre forskningsprojekter, som skal fremskaffe velunderbygget viden, der kan være med til at skabe færre forsinkelser, bedre behandlingsforløb og forbedret kommunikation i sundhedsvæsenet inden for kræftbehandling.

”Fra symptom til behandling – optimeret udredning af en kræftsygdom” er det andet af disse projekter. Projektet skal belyse årsagerne til den lange tid fra oplevelsen af et symptom til den første behandling. Hvad har indflydelse på patienters adfærd, så de henvender sig sent? Hvorledes kan almen praksis kvalificeres til hurtigere at identificere patienter med symptomer på kræft? Hvordan skabes det bedst mulige samarbejde i sundhedssektoren omkring kræftpatienter? Hvad ligger bag de betydelige forsinkelser og lange udredningsforløb?

Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse bevilgede i 2010 hver DKK 15 mio. over fem år til projektet. For at sikre, at man fik valgt en problemstilling, som lod sig udforske afholdt Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden en workshop med relevante forskere, hvor mulige problemformuleringer blev diskuteret, før projektet blev slået op i fri konkurrence.

Bevillingen tilfaldt en forskergruppe ledet af professor Peter Vedsted, som efterfølgende etablerede Center for forskning i cancerdiagnostik i praksis ved Århus Universitet. Den officielle åbning af centret fandt sted 8. januar 2010.

Novo Nordisk Fondens vision er, at projektresultaterne vil få betydning for ikke blot kræftområdet, men alle dele af sundhedsvæsenet – ikke mindst i håndtering af kroniske sygdomme, diabetes, hjerte-kar sygdomme og muskel-skelet sygdomme.