menu

Kræft 3 – Tilbage til hverdagen

Optimeret rehabilitering af kræftpatienter

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har siden 2005 besluttet at iværksatte tre forskningsprojekter, som skal fremskaffe velunderbygget viden, der kan være med til at skabe færre forsinkelser, bedre behandlingsforløb og forbedret kommunikation i sundhedsvæsenet inden for kræftbehandling.

”Tilbage til hverdagen – optimeret rehabilitering af kræftpatienter” er det tredje af disse projekter. Projektets fokus er på, hvordan man yder færdigbehandlede patienter bedst mulig støtte til livet efter kræft. I 2009 fik flere end 30.000 danskere afsluttet deres kræftbehandling, og selvom en del fik tilbagefald, kunne godt halvdelen forvente at dø af andre årsager. De skulle dog leve med følger efter operationer, kemoterapi og strålebehandlinger og med bekymringer for fremtiden. Dette blev baggrunden for projektet.

Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse bevilgede i 2011 hver DKK 15 mio. over fem år til projektet. For at sikre, at man fik valgt en problemstilling, som lod sig udforske afholdt Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden ligesom ved de to øvrige kræftprojekter en workshop med relevante forskere, hvor mulige problemformuleringer blev diskuteret, før projektet blev slået op i fri konkurrence.

Bevillingen tilfaldt en forskergruppe ledet af professor Lis Adamsen, der det efterfølgende år etablerede Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter under Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Novo Nordisk Fondens vision er, at projektresultaterne vil få betydning for ikke blot kræftområdet, men alle dele af sundhedsvæsenet – ikke mindst i håndtering af kroniske sygdomme, diabetes, hjerte-kar sygdomme og muskel-skelet sygdomme.

15
Novo Nordisk Fonden bevilgede i 2011 DKK 15 mio. over fem år til projektet.
Yderligere information

Pernille Julø Risegaard,
Fondsfuldmægtig,
Novo Nordisk Fonden,
pjri@novo.dk

Ansøgningsinfo
Projektet er en enkeltbevilling og slået op i fri konkurrence. Indkomne ansøgninger er blevet sendt til fagfællevurdering, inden bevillingsmodtageren blev valgt.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close