menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/kraeft-3-tilbage-til-hverdagen/

Kræft 3 – Tilbage til hverdagen

Kræft 3 – Tilbage til hverdagen

Optimeret rehabilitering af kræftpatienter

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har siden 2005 besluttet at iværksatte tre forskningsprojekter, som skal fremskaffe velunderbygget viden, der kan være med til at skabe færre forsinkelser, bedre behandlingsforløb og forbedret kommunikation i sundhedsvæsenet inden for kræftbehandling.

”Tilbage til hverdagen – optimeret rehabilitering af kræftpatienter” er det tredje af disse projekter. Projektets fokus er på, hvordan man yder færdigbehandlede patienter bedst mulig støtte til livet efter kræft. I 2009 fik flere end 30.000 danskere afsluttet deres kræftbehandling, og selvom en del fik tilbagefald, kunne godt halvdelen forvente at dø af andre årsager. De skulle dog leve med følger efter operationer, kemoterapi og strålebehandlinger og med bekymringer for fremtiden. Dette blev baggrunden for projektet.

Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse bevilgede i 2011 hver DKK 15 mio. over fem år til projektet. For at sikre, at man fik valgt en problemstilling, som lod sig udforske afholdt Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden ligesom ved de to øvrige kræftprojekter en workshop med relevante forskere, hvor mulige problemformuleringer blev diskuteret, før projektet blev slået op i fri konkurrence.

Bevillingen tilfaldt en forskergruppe ledet af professor Lis Adamsen, der det efterfølgende år etablerede Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter under Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Novo Nordisk Fondens vision er, at projektresultaterne vil få betydning for ikke blot kræftområdet, men alle dele af sundhedsvæsenet – ikke mindst i håndtering af kroniske sygdomme, diabetes, hjerte-kar sygdomme og muskel-skelet sygdomme.