menu

LEAPS

Transformerende skoleinitiativ

Novo Nordisk Fonden har i 2016 bevilget 13 mio. kr. til et nyt skoleinitiativ, LEAPS, der skal styrke børn og unges naturfaglige og tværfaglige kompetencer. Dette skal ske gennem en ny engagerende projektbaseret læringsform, hvor naturfagene integreres i alle fag.

I projektet vil eleverne på fire skoler blive trænet i naturfaglige og projektorienterede metoder. Projektet skal katalysere en ændring i opfattelsen af naturfag og naturfaglige metoder ved i langt højere grad at lade dem indgå i de øvrige alment dannende fag som sprog, billedkunst og historie. En skoles teaterforestilling giver for eksempel mulighed for at bruge fagene aktivt og for at lære autentisk om konstruktion af scene, lyd og lys i forestillingen.

Projektet har bl.a. som formål at gøre flere børn og unge interesseret i en naturvidenskabelig uddannelse samt at skabe en række innovative modelskoler, der kan inspirere andre skoler. I alt fire danske skoler deltager. Det er Sønderskov-Skolen i Sønderborg, Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, Skolen på Herredsåsen i Kalundborg og Herfølge Skole i Køge Kommune.

Kata Fonden står bag initiativet, der støttes af en række af Danmarks store fonde.

”Vi vil bidrage til en mere engagerende læring gennem en ny, projektbaseret læringsform. Samtidig skal naturfagenes eksponering øges, uden at der skal undervises i flere timer. Det kan for eksempel ske ved, at der læres matematik, fysik og engelsk på samme tid,” siger Anette Clausen, bestyrelsesformand i Kata Fonden.

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Novo Nordisk Fonden ønsker med bevillingen til LEAPS at medvirke til at udvikle undervisningen i folkeskolen og bidrage til, at flere børn og unge får interesse for og kan lide at anvende den naturvidenskabelige metode i deres læringsforløb.”

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.

13
Novo Nordisk Fonden har bevilget 13 mio. kr. til LEAPS.
Link
LEAPS hjemmeside
Yderligere information

Maj Leth-Espensen,
Senior Project Officer: Education and Outreach
Novo Nordisk Fonden
mjlt@novo.dk

Ansøgningsinfo
Beslutning om tildeling af bevillinger til enkeltsatsninger træffes af Novo Nordisk Fonden på baggrund af indsendt ansøgning.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close