menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/life/

LIFE

LIFE

 

LIFE er et nystartet læringslaboratorium under udvikling. LIFE er etableret som en afdeling i Novo Nordisk Fonden og forventes på sigt stiftet som en selvstændig, almennyttig fond. Til at opføre og drifte LIFE-centret på Dyrehavegårds Jorde i Lyngby forventes der yderligere stiftet en almennyttig, erhvervsdrivende bygningsfond.

Visionen med LIFE er at skabe et læringslaboratorium i verdensklasse, der kan samle nøglespillere inden for området og bidrage afgørende til at højne den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse i det danske samfund.

Missionen for LIFE er, at flere børn og unge markant får styrket deres viden om og fascination af naturvidenskabens betydning og anvendelse. I samarbejde med aktører på uddannelsesområdet skal LIFE især bidrage til:

  • Et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse blandt børn og unge – og i hele befolkningen.
  • En øget interesse og motivation hos børn og unge for at fordybe sig i naturvidenskab og dens anvendelse.
  • Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til de naturvidenskabelige fag og studieretninger.

Du kan læse mere om LIFE her.