menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/niels-bohr-arkivet/

Niels Bohr Arkivet

Niels Bohr Arkivet

Fortsættelsen af Niels Bohrs forskningstradition på hans institut

Den danske fysiker Niels Bohr (1885-1962) anses som en af historiens største videnskabsmænd inden for sit felt. Han bidrog i sin karriere afgørende til forståelsen af atomets struktur og udviklingen af kvantemekanikken.

Særligt er Niels Bohr kendt for sin atommodel. I 1913 udgav han tre artikler, hvori han ikke alene redegjorde for sin teori om brintatomet, men søgte en forståelse af alle atomer i det periodiske system og deres måde at forbinde sig til molekyler. I modsætning til den klassiske fysik byggede Bohr bl.a. sin teori på, at elektronerne i brintatomet kun kunne bevæge sig i bestemte baner, og at de frigav eller absorberede elektromagnetisk stråling, når de flyttede sig fra en bane til en anden. Teorien var banebrydende, og i 1922 modtog Niels Bohr Nobelprisen i Fysik i anerkendelse af hans arbejde.

Niels Bohr var også drivkraften bag oprettelsen af Københavns Universitets Institut for Teoretisk Fysik i 1921. I 1965 blev det omdøbt til Niels Bohr Institutet.

Novo Nordisk Fondens bevilling er givet til oprettelse af en toårig postdoc-stilling til forskning i det historiske materiale i den selvejende institution Niels Bohr Arkivet, der ligger på Niels Bohr Institutet. Arkivet indeholder originale breve, arbejdsmodeller, billeder, avisudklip, mm. fra Niels Bohr, hans medarbejdere og hans efterfølgere. Bevillingen er givet i anledning af 100-året for Niels Bohrs atommodel.

Postdoc-stillingen har været slået op i international konkurrence og besættes per oktober 2013 af Thiago Hartz Maia, der kommer fra Universidade Federal da Bahia i Salvador, Brasilien. Projektet skal være med til at fortælle historien om, hvordan Bohrs yngre medarbejdere og efterfølgere var i stand til at forsætte forskningstraditionen på Bohrs institut, som Bohr startede, og som fortsætter den dag i dag.

Nordisk Insulinfond, en af forløberne for Novo Nordisk Fonden, har gennem årene ydet betydelige bidrag til Niels Bohrs forskning.

Billedet øverst på siden viser Niels Bohr, der forelæser i København, 1947. Kilde: Niels Bohr Arkivet.