menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/science-talent-academy/

Science Talent Academy

Science Talent Academy

Ambitiøse gymnasieelever

ScienceTalent Academy er et 2-årigt læringsforløb for naturvidenskabeligt talentfulde unge fra gymnasiale uddannelser i Danmark.

Forløbet for hver elev består af syv talent camps med et højt fagligt ambitionsniveau, et praktikophold i udlandet samt et afsluttende projekt, som udføres i samarbejde med et forskningscenter eller en virksomhed. Forløbet skal gennemføres parallelt med gymnasiet og skal give talenterne de udfordringer, som mange af dem savner i hverdagen.

Udover at inspirere og begejstre de unge talenter og dermed give dem lyst til fortsat at dygtiggøre sig inden for naturvidenskab og til at gøre karriere inden for feltet skal læringsforløbet endvidere bidrage til at skabe yderligere sammenhæng og samarbejde i uddannelseskæden mellem gymnasium, universitet, forskere og erhvervsliv.

Forløbet udvikles i samarbejde med førende forskningscentre og universiteter inden for biovidenskabelig forskning.

Målet er et forløb med 180 naturvidenskabelige talenter fra 2. og 3. årgang på HTX og STX fordelt på tre årgange af 60 elever.

Bag forløbet står ScienceTalenter, som har varetaget den nationale talentudvikling i naturvidenskab for børn og unge mellem 12 og 20 år siden 2010. ScienceTalenter har mange projekter – de inspirerer og uddanner undervisere, udvikler og afholder talentcamps og undervisningsforløb for talenterne, og arbejder aktivt for at få talentudvikling ind i dagligdagen på danske skoler og gymnasier. ScienceTalenter holder til på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø.

Novo Nordisk Fonden har støttet etableringen af ScienceTalent Academy med DKK 9 millioner i perioden 2016-2020.