menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/steno-diabetes-centre/

Steno Diabetes Centre

Steno Diabetes Centre

Novo Nordisk Fonden har i samarbejde med hver af de danske regioner taget initiativ til etableringen af fem ambulante diabetescentre. Centrene kaldes Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Nordjylland og Steno Diabetes Center Sjælland.

Visionen med centrene er at skabe forudsætningerne for færre nye tilfælde af diabetes, samt højere livskvalitet og længere liv for personer med diabetes. Novo Nordisk Fonden ønsker med centrene at styrke diabetesbehandlingens kvalitet og forbedre forebyggelsen af komplikationer til gavn for både den enkelte person med diabetes og samfundet.

For at understøtte dette etableres Steno Diabetes Centrene: patientvenlige og serviceorienterede klinikker med faciliteter og personale, hvor den enkelte patients behov og mål for egenomsorg vil være i fokus, understøttet af brugervenlige omgivelser med gode adgangsforhold. Aktiviteterne, som skal være forskningsbaserede, skal være af højeste internationale standard.

Visionen realiseres vha. fire kerneaktiviteter:

  • Styrket diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer
  • Patientrelateret forskning
  • Tværsektorielt samarbejde og forebyggelse
  • Uddannelse

Læs mere om Steno Diabetes Centrene her.