menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/symposium-om-videnskabelig-kreativitet/

Symposium om videnskabelig kreativitet

Symposium om videnskabelig kreativitet

Kreative miljøers indre dynamik

Hvad kendetegner kreative miljøer?

Niels Bohr Arkivets symposium “Kreative miljøers indre dynamik” adresserer dette spørgsmål. Symposiet tager udgangspunkt i Niels Bohrs institut i mellemkrigstiden, der – om noget – var et kreativt miljø og kan tjene som model for studier af andre kreative miljøer.

Otte danske og internationale navne holder oplæg under symposiet.

Symposiet skal fagligt understøtte Niels Bohr Arkivets planlagte aktiviteter rettet mod etablering af en forskningsenhed med fokus på kreative miljøers indre dynamik.

Symposiet afholdes på Carlsberg Akademi i København 8. juni kl. 9.00-14.00 og er åbent for alle. Deadline for tilmelding er 31. maj.

0.1
Novo Nordisk Fonden har bevilget DKK 100.000 til Niels Bohr Arkivet til afholdelse af symposiet.
Link
Niels Bohr Arkivets hjemmeside
Yderligere information

Simon Birksø Larsen,
Scientific Officer,
Novo Nordisk Fonden,
sibl@novo.dk

Ansøgningsinfo
Beslutning om tildeling af bevillinger til enkeltsatsninger træffes af Novo Nordisk Fonden på baggrund af indsendt ansøgning.