menu
https://novonordiskfonden.dk/da/strategi-og-maal/uddannelse-formidling-og-kunst/

Uddannelse og formidling

Uddannelse og formidling

Uddannelse

Uddannelse omfatter bevillingsaktiviteter i Danmark, der støtter elever og lærere fra daginstitution til og med professionsbacheloruddannelser. Tidlig involvering af elever og lærere i naturvidenskab, teknologi, engineering og matematik (STEM) er vigtig for at fremme interessen for disse fag blandt børn og unge.

Fondens aktiviteter vil fokusere på:

  • Undervisningsressourcer og -metoder inden for STEM, særligt til grundskolen og ungdomsuddannelserne
  • Naturvidenskabelig og didaktisk kompetenceløft for STEM-lærere op til professionsbachelor-niveau
  • Forskning i og formidling af de bedste evidensbaserede undervisnings- og læringsmetoder
  • Erhvervsfaglig uddannelse og opkvalificering inden for STEM-fagene

Formidling

Formidling omfatter bevillingsaktiviteter, der understøtter befolkningens naturvidenskabelige almendannelse, forståelse og interesse samt bidrager til at skabe en stærk stemme for betydningen af naturvidenskabelig forskning.

Fondens aktiviteter vil fokusere på:

  • Forskningsformidling og offentlig debat
  • Oplevelser med naturvidenskab (uden for det formelle uddannelsessystem)
  • Forskning inden for humaniora, der skaber nye perspektiver og kritiske refleksioner relateret til videnskab, teknologi og sundhedsbehandling
  • Udvalgte områder til støtte for Danmarks bredere interesser

 

Uddelingernes fokusområder
og langsigtede mål