menu
https://novonordiskfonden.dk/da/timeline/2020/

2020

COVID-19-pandemien

Som reaktion på COVID-19-pandemien bevilger Novo Nordisk Fonden op til 250 mio. kr. til Statens Serum Institut i forbindelse med etableringen af et nationalt testcenter for den ny coronavirus. Bevillingen har til formål at bidrage til markant at øge antallet af danskere i den brede befolkning, der kan testes for, om man er smittet eller har været smittet med den ny coronavirus. Testaktiviteterne sættes i gang med det samme, og ambitionen er at kunne teste op mod 20.000 danskere om dagen. Det nye nationale testcenter, TestCenter Danmark, er forankret ved Statens Serum Institut og er etableret i et tæt samarbejde mellem stat, regioner, det nationale beredskab og sygehuse, herunder Rigshospitalet, samt Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk. Andre virksomheder, bl.a. Novozymes, bistår med udstyr. Novo Nordisk Fonden afsætter desuden 50 mio. kr. til akutindsats mod coronavirus-epidemien i Danmark til støtte af projekter, der søger at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark samt 20 mio. kr. til humanitære og udviklingsmæssige projekter, der skal afbøde konsekvenserne af COVID-19-pandemien i udsatte dele af verden.

2021

Ny CEO i Novo Nordisk Fonden

Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for Forskning og Udvikling i Novo Nordisk A/S, tiltræder som administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden den 1. marts 2021. Han afløser Birgitte Nauntofte, der har været administrerende direktør siden 2009. Novo Nordisk Fonden har gennemgået en markant udvikling i de sidste ti år. Ved Birgitte Nauntoftes tiltrædelse i 2009 var der tre ansatte, og fonden uddelte ca. 200 mio. kr. årligt. Ved udgangen af 2020 var der 211 ansatte, og fonden uddelte ca. 5,5 mia. kr.