menu
https://novonordiskfonden.dk/en/grants/stoette-af-projekter-der-soeger-at-afboede-de-sundhedsmaessige-konsekvenser-af-coronavirus-covid-19-epidemien-i-danmark/

Støtte af projekter der søger at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus (COVID-19) epidemien i Danmark

Støtte af projekter der søger at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus (COVID-19) epidemien i Danmark

Area
Biomedicine and health sciences
Biotechnology
And 7 more
Place of research
Denmark
Amount
Up to 50 million
Call opens
March
18
2020
Deadline
April
03
2020, 2pm CEST
Apply
Call opens
18 Mar 2020
Deadline
03 Apr 2020, 2pm CEST
Amount
Up to 50 million
Announcement of results:
On going

Opdateret: Novo Nordisk Fonden har uddelt i alt 74,9 mio. kr. til 43 projekter, der på kort sigt kan være med til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19-epidemien i Danmark og resten af rigsfællesskabet. Der var sidste frist for ansøgninger på fredag d. 3/4-2020.

Formål

Novo Nordisk Fonden indkalder hermed forslag til projekter, der søger at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus epidemien i Danmark. Projekterne skal kunne initieres umiddelbart, men skal være af en sådan karakter, at den i projektet indsamlede viden gøres tilgængelig og kan udnyttes i lignende situationer i fremtiden.

Hvem kan søge?

Ansøger skal være forankret på offentlige institutioner/myndigheder eller private ikke-for-profit organisationer (fx NGO’er) i Danmark, der deltager i bekæmpelsen af coronavirus epidemien. Se også nedenfor under de forskellige områder indenfor hvilke der kan søges støtte.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om støtte indenfor 3 områder:

  1. Videnskabelige projekter der tester nye behandlinger, teknikker/teknologier eller forebyggende tiltag, der med hurtig virkning kan benyttes til at håndtere sundhedssystemets udfordringer i den aktuelle situation. Hvem kan søge? Forskere på hospitaler, professionshøjskoler og universiteter.
  2. Oplysningsmæssige tiltag der kan forbedre kommunikation til borgerne og vidensforståelse af den sundhedsmæssige håndtering af krisen. Hvem kan søge? Myndigheder og samarbejdspartnere hertil.
  3. Sociale tiltag der skal imødekomme særlige sundhedsmæssige behov hos udsatte grupper i forbindelse med krisen. Hvem kan søge? Myndigheder, NGO’er og andre ikke-for-profit organisationer.

Ansøgningsproces

En bevilling kan være på op til DKK 5 mio. Novo Nordisk Fonden har afsat i alt DKK 50 mio til det samlede program.

Ansøgningerne vurderes løbende af Novo Nordisk Fonden, og ansøger vil få svar på ansøgningen inden for få dage. 

Der vil kunne søges støtte til:

  • Løn til ansøger og andre personer, der arbejder på projektet,
  • driftsudgifter,
  • mindre apparatur (op til DKK 100.000),
  • administrative omkostninger (op til 5% af det samlede budget).

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • En koncis beskrivelse af projektet (max 2 sider med enkelt linjeafstand og minimum 12pt font) på dansk eller engelsk. Herunder en beskrivelse af hvorfor ansøgningen er akut, hovorledes projektet vil bidrage til at afhjælpe de akutte sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus epidemien, og hvorledes den i projektet indsamlede viden gøres tilgængelig, og kan udnyttes i lignende situationer i fremtiden.
  • Budget med en redegørelse for de udgifter der søges støtte til. Det samlede ansøgte budget må ikke overstige DKK 5 mio, inkl eventuelle udgifter til administration af bevillingen.
  • Hovedansøgers CV.

Ansøgere skal være opmærksomme på fondens Vilkår for Bevillingsmodtagere.

Ansøgningen indsendes som en samlet pdf fil til e-mail: info@novonordiskfonden.dk

Kontaktperson: Eugenia Krasnopjorova, e-mail: ekr@novo.dk