menu
https://novonordiskfonden.dk/en/indstillingsskema/indstillingsskema-naturvidenskabelig-gymnasielaererpris-2021/

INDSTILLINGSSKEMA – NATURVIDENSKABELIG GYMNASIELÆRERPRIS 2021

INDSTILLINGSSKEMA – NATURVIDENSKABELIG GYMNASIELÆRERPRIS 2021

Prisen uddeles til en gymnasielærer (stx, htx eller hf) i fagene fysik, kemi, biologi, naturgeografi, bioteknologi, geovidenskab, astronomi, teknologi, teknikfag og/eller matematik eller til et team på op til tre lærere efter indstilling fra gymnasielærerens rektor eller bestyrelse. Elever, forældre og kolleger, der er tilknyttet ungdomsinstitutionen kan komme med forslag, men indstillingen skal foregå via rektor eller bestyrelse. Den indstillede gymnasielærer skal være indforstået med at blive indstillet.

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 27. november 2020 kl. 12.00.

Prisen uddeles ved en reception på Big Bang konferencen den 24. marts 2021, og prismodtagere opfordres til at deltage i paneldebat med andre prismodtagere. Læs mere om prisen og se tidligere modtagere her.

Udfyld indstillingsskemaet ved at klikke på linket nedenfor. Ud for evalueringskriterierne kan anføres en begrundelse, gerne med eksempler (max 1000 anslag pr. felt). Bemærk, at ikke alle kriterier behøver at være mødt, for at en indstillet gymnasielærer kan tages i betragtning.

Nominate now