Apply for grants

Udvalg for Internationale Forskningsledergrants

Udvalg for Internationale Forskningsleder Grants forestår udmøntningen af fondsbestyrelsens bevillingsbeslutning til Laureate Research Grants og Young Investigator Awards. Disse bevillinger er målrettet lovende forskningsledere, der ønsker at etablere deres forskningsgruppe i Danmark og udføre visionær forskning inden for biomedicin eller bioteknologi. Forskerne skal på ansøgningstidspunktet være ansat uden for Danmark.

Fondsbestyrelsen har fastsat et årligt bevillingsbudget på DKK 200 mio. til op til to Laureate Research Grant bevillinger (DKK 100 mio.) og op til fire Young Investigator Award bevillinger (DKK 100 mio.).

Midlerne uddeles efter ansøgning én gang årligt.

Udvalget varetager evalueringerne af de indkomne ansøgninger. Udvalgte ansøgninger sendes ydermere til international fagfællebedømmelse, hvorefter udvalget udarbejder begrundede indstillinger om tildeling af støtte til Novo Nordisk Fondens bestyrelse, der forestår bevillingsbeslutningen.

Udvalget blev etableret i 2012 og består af otte medlemmer, udvalgt af fondsbestyrelsen fra fire NNF komiteer: Komite for Klinisk og Translationel Lægevidenskab, Komite for Endokrinologi og Metabolisme – Norden, Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin, samt Komite for Forskning i Bioteknologibaseret Syntese og Produktion.

Lars Fugger

Formand

Professor, overlæge, dr. med., Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurology, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, United Kingdom
Har været medlem siden 2012

Henrik Callesen

Medlem

Professor, PhD, dr.med.vet., Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark
Har været medlem siden 2012

Mette M. Rosenkilde

Medlem

Professor, Afdeling for Neurovidenskab and Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark
Har været medlem siden 2015

Anna Christina Krook

Medlem

Professor, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm
Medlem siden 2016.

Jens Otto Lunde Jørgensen

Medlem

Professor, overlæge dr. med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Søren Kragh Moestrup

Medlem

Professor, dr. med., Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet og Professor, Institut for Molekylær Medicin, SDU

Vincent G. H. Eijsink

Medlem

Professor, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskab, Universitet for Miljø- og Biovitenskap, Ås, Norge
Har været medlem siden 2018