Apply for grants

Anna Clausen

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2019 (VEST)

Novo Nordisk Foundation Prize for Primary School Science Teachers - 2019

Anna Clausen er natur- og teknologilærer på Firkløverskolen i Give, hvor hun går forrest med at afprøve og videreudvikle nye metoder til indskolingen og mellemtrinnet.

Anna Clausen anvender Engineering i undervisningen, hvor eleverne arbejder undersøgelsesbaseret og problemorienteret i kreative og tværfaglige engineering-forløb. Eksempelvis har hun tilpasset elementer fra masseeksperimentet i Naturvidenskabsfestivalen i et engineering-forløb om bakterier og mælk. Forløbet tager udgangspunkt i spørgsmål som ”Hvorfor skal mælken stå i køleskabet?”. Eleverne søger viden, laver forsøg med bakterier, kommer med ideer, konkretiserer, konstruerer løsningsforslag, tester, forbedrer og præsenterer for klassen.

Anna Clausen fremmer det naturfaglige miljø på Firkløverskolen og i hele Vejle Kommune, og både kommunalpolitikere og folketingsmedlemmer har besøgt Anna Clausens undervisning for at observere engineering-metoden.
På Firkløverskolen har hun skabt et fagligt fællesskab om naturfag på tværs af skolens fire forskellige matrikler, og hun vækker interesse for nye naturfaglige undervisningsmetoder via inspirerende oplæg. Hun fungerer som naturfagsvejleder og har udarbejdet en handleplan for skolens undervisning i naturvidenskab med fokus på progression og sammenhæng fra indskoling til udskoling. I Vejle Kommune deltager hun gennem styregruppearbejde i udviklingen af Vejle Kommunes strategi for naturvidenskab i et 0-18 års perspektiv. Hun samarbejder fast med Syddansk Erhvervsskole i forløbet ”Byg et hus”, der kombinerer naturfag, matematik og sløjd.

Med prisen hædres Anna Clausen for sin visionære og motiverende undervisningsindsats, der har bidraget til at skabe synlighed om engineering i undervisningen på Firkløverskolen.

Se de øvrige modtagere af Natur- og Teknologilærerprisen her.