Apply for grants

Strategic partnership with Danish Refugee Council in Jordan

Project RYSE seeks to engage young Syrian refugees and other conflict affected young people in Jordan to build better futures for themselves and their communities.

Contact

Novo Nordisk Foundation

Konflikten i Syrien er en af årsagerne til at verden i dag er vidne til det højeste antal af børn og voksne, som er blevet fordrevet fra deres hjemFonden har fokus på at støtte de mange syriske flygtninge i nabolandene Jordan og Libanon samt de fordrevne, der fortsat opholder sig Syrien. I Jordan er størstedelen af de syriske flygtninge børn og unge, med et stort ønske om på sigt at blive uafhængige af nødhjælp og kunne forsørge sig selv.  

Der er dog omfattende barrierer for dette – ikke mindst fordi adgang til uddannelse for unge syrere er begrænset. Samtidig er arbejdsløsheden blandt unge syriske flygtninge op mod 84%. Ifølge UNHCR har Jordan den næsthøjeste andel af flygtninge i verden sammenlignet med deres indbyggertal. Dette medfører et betydeligt pres på landets i forvejen skrøbelige økonomi og sociale struktur og gør det endnu sværere for landet at håndtere og forbedre livsvilkårene for den mest sårbare del af befolkningen.  

Novo Nordisk Fonden har bevilget 120 mio. kr. til et treårigt partnerskab i Jordan. Indsatsen går under navnet RYSE: Resilient YouthSocially and Economically Empowered og skal øge unge flygtninges muligheder for at indgå i samfundet, blive en del af arbejdsmarkedet i Jordan og derigennem forbedre deres fremtidsudsigter. De unges selvstændighed skal styrkes gennem uddannelse og udvikling af de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i et unikt konsortium af stærke organisationer, herunder Novo Nordisk Fonden, Dansk Flygtningehjælp, Mercy Corps og myndighederne i Jordan samt en række lokale partnere, deriblandt organisationen INIJAZ, med solid erfaring i at støtte syriske flygtninge og andre udsatte unge uden for arbejdsmarkedet. 

Projektet vil følge tre spor. Den første banebrydende del vil fokusere på de unges familier og hjælpe disse med at overvinde barrierer for beskæftigelse. Familierne vil blive matchet med specialister, der vil coache og rådgive dem med henblik på at styrke bl.a. deres styring af økonomi, iværksætterevner, personlige relationer og adgang til anstændige jobs. 

Den anden del af projektet skal gennem idræt, teatersamfundsaktiviteter og anden kreativ udfoldelse i skolen træne de unge i færdigheder, som værdsættes på jobmarkedet, såsom samarbejde, kommunikation og lederskab. 

Endelig skal projektet støtte den jordanske regering i at indføre strukturer i det jordanske samfund, så flygtninge kan indgå i civilsamfundet eller på arbejdsmarkedet og dermed blive en positiv og bidragende faktor for landet. Da især mange unge kvinder står uden for arbejdsmarkedet og over for betydelige sociale og kulturelle barrierer, vil indsatsen målrettet sørge for at inkludere og engagere unge kvinder på lige fod med unge mænd på alle stadier af projektet. 

Udover at hjælpe de enkelte unge flygtninge vil projektet skabe viden om, hvordan man kan forbedre flygtninges mulighed for at blive selvforsørgende. Ved at løfte i flok med mange forskellige indgangsvinkler og kompetencer vil parterne skabe en nytænkende, koordineret indsats, der vil omfatte mindst 25.000 unge, så de kan blive en positiv forandringskraft i en region stærkt påvirket af konflikt.