Apply for grants

The support of the Foundation to humanitarian crises

As part of the Novo Nordisk Foundation's humanitarian strategy, the foundation supports the world's most vulnerable people in humanitarian crises on a global scale.

Project data

Grant amount
DKK 40 million

Contact

Novo Nordisk Foundation

Som et led i Novo Nordisk Fondens humanitære strategi støtter fonden, gennem åbne akutte kald, verdens mest udsatte mennesker i humanitære kriser over hele verdenGennem årene er der blandt andet blevet bevilget støtte til projekter for flygtninge og internt fordrevne i Syrien, naturkatastrofer i en række afrikanske lande, flygtninge fra Myanmar i Bangladesh og akut støtte efter eksplosionen i Libanon i august 2020 

De seneste eksempler er fondens støtte under COVID-19 pandemien. COVID-19-pandemien har alvorlige vidtrækkende konsekvenser og påvirker fortsat både mennesker, økonomier og sundheds- og uddannelsessystemer over hele verden. Novo Nordisk Fonden har derfor i den seneste åbne runde, og som en del af fondens akutte bevillinger, uddelt støtte til en række internationale initiativer, der har til formål at afbøde konsekvenserne af COVID-19-pandemien blandt mennesker, der lever i fattigdom, og andre udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper. I alt blev der i runden uddelt støtte til 15 projekter i bl.a. Uganda, Sudan, Nepal, Bangladesh, Colombia og Myanmar. 

Flere af bevillingerne er gået til projekter, som har fokus på at hjælpe kvinder, der har været særligt udsatte under pandemien, i både hjemmet og sundhedssystemet. Projekterne har som mål at bekæmpe stigningen i vold mod kvinder, at sørge for uddannet sundhedspersonale til at sikre fødsler samt at forebygge covid-19 blandt gravide. Endvidere er en række bevillinger gået til projekter med fokus på smitteforebyggelse i form af bl.a. hygiejnetiltag, ligesom der er givet bevillinger til projekter, der har overordnet fokus på at styrke sundhedssektorer og uddannelse. 

Med de akutte bevillinger tager Novo Nordisk Fonden et internationalt ansvar og bidrager til at styrke landenes beredskab og hjælpe udsatte grupper gennem krisen. 

Novo Nordisk Fonden bevilliger hvert år 40 mio. kr. til akutte humanitære kriser rundt omkring i verden.