Apply for grants

Bevægelse som variation i naturfagene

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Bevægelse som variation i naturfagene

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi, Fysik / kemi, Biologi, Geografi, Matematik

Niveau

1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

På kurset vil du blive præsenteret for en bevægelsesdidaktik, der synliggør de mange muligheder, du har for at anvende bevægelse som didaktisk værktøj i din naturfagsundervisning. Bevægelsesdidaktikken skal inspirere dig til at bruge din egen faglighed til at udvikle undervisningsaktiviteter, der motiverer eleverne og understøtter deres læring.
Fysisk aktivitet og praktisk indhold kan kvalificere undervisningen i naturfagene og fremme elevernes trivsel. På kurset præsenteres du for en faglig nuanceret forståelse af bevægelse i skolen. Vi vil arbejde med tre tilgange til at anvende bevægelse som didaktisk værktøj i naturfagsundervisningen.

Faglig dybde
- Hvordan kan naturfagene i højere grad dyrke og danne elevernes fysiske og praktiske – og ikke kun tankemæssige – forhold til undervisningsindholdet og verden? Og hvordan kan bevægelse herigennem fremme elevernes mulighed for at skabe en levende og meningsfuld relation til undervisningsindholdet?

Drivkraftsaktiviteter
- Hvordan kan du ved at koble fagligt indhold med en bevægelsesaktivitet skabe variation i din naturfagsundervisning og herigennem bane vej for at eleverne oplever undervisningen som motiverende, sjov, og udfordrende? Hvilke drivkræfter indeholder forskellige typer af bevægelsesaktiviteter og hvordan kan disse drivkræfter bidrage til at overvinde eventuelle læringsbarriere og drage eleverne ind i det fælles arbejde med det faglige indhold?

Læringsparathed og -konsolidering
- Hvordan kan bevægelse i naturfagsundervisningen bidrage til at styrke elevernes koncentration og arbejdshukommelse? Hvilke særlige didaktiske overvejelser kræver denne tilgang i forhold til intensitet, varighed og timing?

Kursuselementer

Sundhed / Fødevarer / Motion / Trivsel, Mono-faglig undervisning, Interesse / Motivation , Diversitet / Ligestilling / Inklusion

Undervisere

Mette Munk

Kursusdage

21 april 2026
22 april 2026
23 april 2026

Region

Midtjylland

Sted

VIA, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

30 april 2026