Apply for grants

Computermodeller og kreativ modellering i din faglige undervisning

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Computermodeller og kreativ modellering i din faglige undervisning

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Informatik, Matematik, Astronomi, Geovidenskab, Naturgeografi, Bioteknologi, Biologi, Kemi, Fysik, Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

it-vest - samarbejdende universiteter

Beskrivelse

HVAD FÅR DU UD AF KURSET?
Målet med kurset er at klæde dig på til at kvalificere dine elevers forståelse og brug af computermodeller i dine fag. Midlet er, at du udvikler og afprøver målrettede undervisningsforløb med computermodeller, hvor eleverne får fingrene i computermodellens maskineri.

På kurset vælger du et centralt fagligt fænomen, som du gerne vil have dine elever til at arbejde med, hvorefter du udarbejder en computermodel over fænomenet eller tilpasser en eksisterende model fra vores bibliotek. Dette får du selvfølgelig hjælp til af vores erfarne undervisere. Desuden er Generativ AI nu så god til at skrive kode, at tjenester som fx ChatGPT vil blive inddraget som en hjælpende hånd i programmeringen af computermodellen.

Modellen – og elevernes arbejde med den gennem målrettede spørgsmål – gøres til omdrejningspunkt i et undervisningsforløb, som du afprøver i egen klasse. Du får adgang til et omfangsrigt bibliotek af forløb med computermodeller og tilhørende elevaktiviteter.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?
Lærere fra alle gymnasier i landet og alle typer af gymnasier kan deltage. Kurset er velegnet for lærere både med og uden programmeringserfaring.

Enkeltkursister er velkomne, men det forøger udbyttet af kurset, hvis to eller flere kursister deltager fra samme skole.

Kurset bygger på en grundigt afprøvet og forskningsbaseret didaktisk model, der omfatter brug af det pædagogiske programmeringsmiljø NetLogo, som er udviklet til undervisningsbrug og forskning. Gennem den didaktiske model sikres det, at eleverne ikke kun arbejder med modellen som en simulering, men også tilpasser og forbedrer modellen ved at direkte ændre eller tilføje I computerkoden.

HVORDAN FORLØBER KURSET?
I løbet af fem måneder afholdes fire workshops, hvor de nye ideer introduceres, trænes og diskuteres. Derudover er der en arbejdsdag på egen skole, hvor ideerne afprøves. Vi starter med at se på modeller og deres rolle i de naturvidenskabelige fag, og du lærer det basale omkring computermodellers opbygning og programmering.

Centralt i kurset er fokus på didaktikken og elevaktiviteter, som aktivt inddrager eleverne i den kreative proces med at bruge, ændre og eksperimentere med computermodellen. Du vil blive præsenteret for værktøjer, der hjælper dig til udformning af didaktiske spørgsmål til eleverne.

På alle workshops modtager du skriftlig og mundtlig feedback på din computermodel og dine elevaktiviteter fra vores coaches. Efter workshop 3 ligger en arbejdsdag på din skole, hvor du afprøver dit forløb på eget hold. I forbindelse med arbejdsdagen mødes du virtuelt med en eller flere coaches, der kan hjælpe dig, hvis du har didaktiske overvejelser, eller der er noget i modellen, der giver udfordringer i forbindelse med afprøvningen.

Kurset sætter rammerne, men meget af indholdet besluttes af dig – for eksempel hvilket fænomen du vil arbejde med, og hvad du synes, det er vigtigt, eleverne træner.

MODELLER SOM EN DEL AF KERNEFAGLIGHEDEN
Modeller har altid spillet en central rolle i de naturvidenskabelige fag, og modellering er et vigtigt redskab i videnskabelige undersøgelser, hypotesedannelser, peer-diskussioner og formidling.
Modeltænkning spiller en afgørende rolle for videnskabelige nybrud, især fordi visualisering og konceptualisering gennem modeltænkning stimulerer videnskabelig kreativitet.

De sidste 40 år har computerbaserede modeller fået en dominant rolle i alle naturvidenskabelige discipliner, bl.a. fordi computermodeller gør det muligt at forstå og analysere data fra store og komplekse fænomener. Arbejdet med computermodeller er derfor ikke et ”add on” til fagene, men et element i moderniseringen af kernefagligheden.

Eleverne bør kende til, hvordan computermodeller er opbygget, herunder lidt til programmering. At arbejde med koden i en computermodel giver også en konkret forståelse af kausale sammenhænge i modellen/fænomenet. Desuden kan modeltænkning understøtte eleverne i at tænke kreativt og i at udforske et fagligt fænomen i nye retninger.

Kursuselementer

Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse

Undervisere

Jonas Ørbæk Hansen

Kursusdage

25 november 2025
9 december 2025
13 januar 2026
24 februar 2026
3 marts 2026

Region

Midtjylland

Sted

Annonceres senere på kursusudbyders webside.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 april 2025