Apply for grants

Eksperimenter til fysiologi

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Eksperimenter til fysiologi

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Biologi, Bioteknologi

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Foreningen af Danske Biologer

Beskrivelse

Formål:
Hvad du får ud af kurset:
Praktisk erfaring med fysiologiske eksperimenter, som du kan overføre direkte til din undervisning.
Forståelse for brugen af laboratorieudstyr og teknikker inden for nerve- og muskelfysiologi samt immunologi.
Mulighed for at diskutere og dele undervisningsmetoder og eksperimentelle designs med andre fagfolk.

Indhold:
På dette kursus får du hands-on erfaring med en række eksperimenter, der dækker centrale emner inden for fysiologi. Du vil få mulighed for at arbejde med:

Nervefysiologi: Udforsk hvordan man kan lave eksperimenter, hvor eleverne udforsker forskelle i nerveledningshastighed mellem myeliniserede og umyeliniserede nerver.
Muskelfysiologi: Lær om musklernes funktion og dynamik gennem praktiske forsøg, der viser muskelsammentrækninger og muskeltræthed.
Immunforsvaret: Forstå immunsystemets komplekse mekanismer ved hjælp af eksperimenter, der demonstrerer antigen-antistof reaktioner og immunologiske tests.

Arbejdsformer:
Kurset vil bestå af en række forskellige arbejdsformer for at sikre, at deltagerne får en omfattende og praktisk læringserfaring:
Teoretiske Oplæg: Introduktion til de fysiologiske principper og baggrunden for de eksperimenter, der skal udføres.
Praktiske Øvelser: Deltagerne vil arbejde i laboratoriet, hvor de udfører eksperimenterne selvstændigt eller i små grupper under vejledning.
Gruppearbejde: Samarbejde med kolleger for at diskutere resultater, dele erfaringer og udvikle undervisningsmateriale baseret på de udførte eksperimenter.
Workshops: Fokus på specifikke teknikker og udstyr, med mulighed for at stille spørgsmål og få individuel hjælp.
Diskussionsfora: Facilitere samtaler om anvendelsen af eksperimenterne i undervisningen, samt udveksling af ideer og bedste praksis.
Evaluering og Refleksion: Afslutningsvis vil deltagerne have mulighed for at evaluere deres læringsudbytte og reflektere over, hvordan de kan integrere de nye færdigheder i deres egen undervisning.

Kursuselementer

Laboratorieøvelser / Eksperimenter

Undervisere

Brian Randeris og Christian Rix

Kursusdage

10 april 2026

Region

Syddanmark

Sted

Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42 7100 Vejle Øst

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

10 marts 2026

Link til kursusudbyder

https://biofag.dk/?page_id=2