Apply for grants

Elever i matematikvanskeligheder

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Elever i matematikvanskeligheder

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Matematik

Niveau

1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9

Kursusudbyder

Professionshøjskolen Absalon

Beskrivelse

Vi vil på kurset indkredse begrebet matematikvanskeligheder. Vi vil komme tættere på symptomer, årsager og mulige veje at gå på baggrund af de nyeste forskningsresultater specielt i nordisk regi. I den sammenhæng vil vi også se nærmere på årsager og karakteristika på talblindhed, herunder diagnosticering af talblindhed.
Vi vil komme ind på faglige kerneområder, der er centrale for en funktionel matematisk indsigt, og hvordan vi kan arbejde med hensigtsmæssige aktiviteter – og afprøve flere af dem. Specielt vil vi sætte fokus på disse elevers misopfattelser og læringsvanskeligheder inden for talforståelse og regnestrategier og anvise idéer til at afhjælpe dem. I den sammenhæng fokuseres der på vigtigheden af den gode matematiske samtale.
Vi vil arbejde med kortlægning af vanskeligheder og tidlig indsats og test.

Kursuselementer

Mono-faglig undervisning, Interesse / Motivation , Evaluering / Feedback, Sundhed / Fødevarer / Motion / Trivsel

Undervisere

Mette Strandgaard Christensen og Stine Dunkan Gents

Kursusdage

25 august 2025
26 august 2025
27 august 2025
28 august 2025
29 august 2025

Region

Sjælland

Sted

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 maj 2025