Apply for grants

Faglig løft i Geografi

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Faglig løft i Geografi

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Geografi

Niveau

7, 8, 9

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

Geografiske fænomener og sammenhænge er evigt til stede - og derfor kan geografisk viden være relevant for mange af tidens store spørgsmål. Kendskab til geografi kan give svar på klimaproblematikker, hjælpe med at forstå befolkningens struktur, indsamle vejrdata og sætte vigtige emner på dagsorden – nationalt og globalt.

På kurset får du:

​Opdateret din egen geografiske viden
Inspiration til at inddrage varierede arbejdsformer i din geografiundervisning gennem eksterne læringsmiljøer, laboratoriearbejde, kort m.m.
Ny indsigt, der gør dig i stand til at reflektere over og diskutere relevante fagdidaktiske perspektiver i forhold til geografiundervisningen.
Redskaber til at tilrettelægge din undervisning, så den styrker elevernes praksisfaglighed i geografifaget

Fagligt indhold (uddybes nærmere på linket nedenfor):
1. Geografifagligt: Naturlandskabet
2. Geografifagligt: Vejr og klima
3. Geografifagligt: Kulturlandskabet
4. Geografifagligt: Befolkningsgeografi
5. Geografifagligt: Det geologiske kredsløb

Kursuselementer

FN’s verdensmål , Klima / Bæredygtighed , Natur / Udeliv / Feltarbejde, Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Praksisfaglighed, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI), Mono-faglig undervisning, Eksterne læringsmiljøer, Evaluering / Feedback, Sprog / Kommunikation / Samarbejde

Undervisere

Søren Witzel Clausen

Kursusdage

2 februar 2026
3 februar 2026
3 marts 2026
7 april 2026
5 maj 2026

Region

Midtjylland

Sted

VIA, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

2 januar 2026