Apply for grants

Fagligt løft i Natur/teknologi

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Fagligt løft i Natur/teknologi

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi

Niveau

1-2, 3-4, 5-6

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

Natur/teknologi er et fag i udvikling. Når du underviser i natur/teknologi, giver du eleverne indblik i sammenhænge mellem naturfænomener, men også i de helt almindelige dagligdags begivenheder. Du vækker elevernes nysgerrighed, og du lærer og støtter dem i at være undersøgende og eksperimenterende gennem en verden af hypoteser, løsninger og innovation. Alt i alt, bidrager naturfaget til elevernes forståelse af verden.

​Undervisningen tilrettelægges således at der hver gang arbejdes med et såvel fagligt som fagdidaktisk indhold. Kurset forløber over fem undervisningsgange, og vi kommer omkring følgende temaer:

​Økologi i naturen – planter, dyr, fødekæder, kulstofkredsløb.
Landskab og vandløb – vandets kredsløb, nitrogenkredsløb, vandløbskvalitet.
Human fysiologi - kost og sundhed.
El fra først til sidst – fra enkelt kredsløb til naturfagsmaraton.
Teknologi i N/T – blokprogrammering og løsning af konkrete opgaver med mikrobits og LEGO Mindstorms.

Kursuselementer

Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Sensorer / Robotteknologi, Natur / Udeliv / Feltarbejde, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Engineering / Innovation / Entreprenørskab, Eksterne læringsmiljøer

Undervisere

Kim Negendahl

Kursusdage

7 august 2025
11 september 2025
30 september 2025
31 oktober 2025
19 november 2025

Region

Midtjylland

Sted

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

7 juli 2025