Apply for grants

Fysiologi for gymnasielærere

Call opens
3 juni 2024
Call closes
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Announcement of results
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send application

Titel

Fysiologi for gymnasielærere

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Biologi, Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Bioteknologi, Naturvidenskabelig faggruppe

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Aarhus Universitet, Institut for Biologi

Beskrivelse

Fysiologi – læren om hvordan kroppen fungerer – udgør en stor del af gymnasieundervisningen i de biologiske fag, men er også et udfordrende emne på grund af samspillet mellem de mange forskellige organer. Her skal den nervøse og humorale regulering integreres og balancen imelem de forskellige reguleringsmekanismer skifter under sygdomme, men også under fysisk arbejde, søvn mere.

I dette kursus vil vi lægge vægt på den integrative fysiologi igennem forelæsninger, teoretiske øvelser og nogle små praktiske målinger som også kan laves med eleverne. Vi vil lægge vægt på fysiologiske ændringer ved fysisk inaktivitet og overvægt, samt forskellige metaboliske sygdomme og kredsløbsforstyrrelser. Denne kliniske tilgang vil suppleres med eksempler fra den sammenlignende fysiologi hvor forskellige dyrs tilpasninger til ekstreme tilstande (dvale, anoksi, migration, frysning med mere) vil bruges som perspektivering. Mange af disse eksempler vil kunne bruges direkte i undervisningen og vil være et flot eksempel på August Krogh princippet om at arter med særlige tilpasninger er særligt egnende til forståelse af en given fysiologisk mekanisme.

Litteratur
Alstrup Olsen, A and T. Wang (2023). Fysiologi på tværs: Organernes funktion hos hvirveldyrene. Biologiforbundet, Nucleus. Samt forskellige danske artikler af kursusudbyder om fysiologi

Kursuselementer

FN’s verdensmål , Klima / Bæredygtighed , Biodiversitet, Sundhed / Fødevarer / Motion / Trivsel, Natur / Udeliv / Feltarbejde, Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation

Undervisere

Tobias Wang

Kursusdage

10 september 2025
17 september 2025
24 september 2025
1 oktober 2025
8 oktober 2025

Region

Midtjylland

Sted

Biologisk Institut

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

15 juni 2025